Sökes: Kvinnor med eller utan hjärntrötthet till studie om immunsystemet vid Graves sjukdom

Publicerad:

Varför drabbas en del av dem som behandlats för överfunktion i sköldkörteln på grund av Graves sjukdom av en handikappande trötthet trots att nivåerna av sköldkörtelhormoner normaliserats?

Forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset med endokrinologen Helena Filipsson Nyström i spetsen, vill undersöka om immunsystemet orsakar detta och om det går att förutsäga vem som kommer att drabbas.

Till studien söker man dig som är kvinna i åldern 18–72 år, du är…

Antingen:

  • sköldkörtelfrisk och utan hjärntrötthet 

eller:

  • behandlad för Graves sjukdom med debut för 15–60 månader sedan (det vill säga inte längre tillbaka än 5 år) och:
  • har normal sköldkörtelfunktion utan Thacapzol/Tiamazol/Tiotil/Propycil medicin
  • har antingen kvarstående hjärntrötthet eller är utan hjärntrötthet.

Detta ingår i studien

Studien innefattar ett besök hos sjuksköterska och läkare, frågeformulär, blodprov i armen och prov på ryggvätska genom stick i ryggen. Besöket är kostnadsfritt och utförs på Centrum för Endokrinologi och Metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Beräkna en tidsåtgång på högst 2 timmar. Ersättning utgår.

Intresserad och tror att du kan passa?

Om du är intresserad och tror att du kan passa får du först fylla i ett web-baserat frågeformulär som du hittar på immunograves.se (knappen ”Gå till undersökning”). Är du lämplig för studien kontaktar man dig för ytterligare information och för att boka in ett besök. Du kan också kontakta forskningskoordinatorn enligt nedan.

Ansvarig läkare:

Docent Helena Filipsson Nyström, Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. 

För frågor kontakta studiens forskningskoordinator:

Agneta Lindo: agneta.lindo@vgregion.se, tel 076-6185481.

 

Mer information om Immunograves – en studie om mående vid giftstruma

Giftstruma, eller mer specifikt Graves sjukdom, innebär att immunsystemet tar fel och inte bara håller borta virus och bakterier utan också stimulerar sköldkörteln. Då stiger hormonnivåerna och en rad symtom uppkommer.

Behandlingen inriktar sig i första hand på att få ner hormonnivåerna till det normala med hjälp av mediciner (Thacapzol, Tiamazol, Tiotil, Propycil). Då brukar många symtom klinga av och majoriteten av patienterna mår efter några månader bra igen.

Hos en undergrupp kvarstår dock ett påverkat mående trots att hormonnivåerna varit normala under lång tid. Vad det beror på vet ingen. Funderingar har lyfts kring många olika mekanismer – allt från hormonbehandlingen, behandlingen för sköldkörteln, stress på hjärnan, eller annan autoimmun sjukdom.

Vi håller just nu på att analysera data från Cogthy studien – en studie som genomförts på kvinnor med Graves sjukdom för att se vad som händer i hjärnan. Dessa har fått genomgå magnetkameraundersökning av hjärnan, och värdering av ögon, hormoner, sköldkörtelantikroppar, psykiatri, psykologiska tester samt mätning av blodflödet i pannloberna. Vi ställer oss allt mer frågan – Kan det vara så att immunsystemet också påverkar hjärnan?

Vid Graves sjukdom förekommer ibland komplikationer som orsakas av det aktiverade immunsystemet. Det vanligaste är symtom från ögonen, ”giftstrumeögon” eller sk endokrin oftalmopati. Även om inte den immunologiska mekanismen är helt klarlagd, så finns skillnader jämfört med den immunologiska rubbning som orsakar själva sköldkörtelpåverkan. Vår hypotes är att den kvarstående hjärnpåverkan kan bero på att andra delar av immunsystemet blir påverkat.

Studien ImmunoGraves kommer att genomföras i tre steg. I ett första steg jämför vi hjärntrötta Graves patienter med icke-trötta Graves patienter och kontroller (människor som inte är trötta och inte haft sköldkörtelsjukdom). Hos dessa undersöker vi blod och ryggvätska) för att se om det finns tecken till reaktion

i immunsystemet riktad mot hjärnan som skiljer ut de trötta Graves patienterna (det är störst chans att vi hittar något i vätskan närmast hjärnan). 

Varför är då detta viktigt? För en del patienter är hjärntröttheten ett lidande. En del patienter känner sig oförstådda av vården. Det finns en stor kunskapslucka – kan vi komma några steg i rätt riktning så är det en bit på väg. 

Vill du vara med ImmunoGraves studiens första steg? Fyll i frågeformuläret som du hittar på immunograves.se

Kunskap och lika för alla

”Jag sökte runt innan jag blev medlem. Och att den var så seriös gjorde att jag ville bli medlem. För det kändes som ett seriöst förbund. Inte ett skitsnackarförbund, utan det här var kunskap och de ville verkligen att det ska vara lika för alla. Inte bara de som skriker högst. Och inte bara de som har mest pengar.” /Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Forskning Mer Nyheter för professionen