Svårt att få barn? Sköldkörteln kan ligga bakom

Publicerad:

Graviditet är en omvälvande tid i livet som är helt beroende av sköldkörteln. En av dess viktigaste roller är att reglera fertiliteten hos både män och kvinnor. Sköldkörtelhormoner behövs inte bara för normal menscykel och normal graviditet utan även för mannens spermiekvalitet.

Att kämpa med att bli gravid är något många par fått uppleva och vet hur jobbigt det är. Om det gäller dig är du knappast ensam. Det drabbar 10 till 15 procent av alla par (1). Många kvinnor och män i fertil ålder har underfunktion i sköldkörteln – det vill säga för lite sköldkörtelhormon. En del har också en överfunktion i sköldkörteln – då har man för mycket sköldkörtelhormon. Oftast beror det på autoimmuna reaktioner på sköldkörteln. Hashimotos sjukdom är vanligast vid underfunktion och Graves sjukdom är vanligast vid överfunktion. I denna artikel tar vi endast upp underfunktion, överfunktion och graviditet kan du läsa mer om genom att klicka här.

Av alla kvinnor som har svårt att bli gravida har upp till 30 procent av dem en autoimmun reaktion mot sköldkörteln. För män är det ovanligare men bör alltid uteslutas vid infertilitet (2). Med tanke på den starka kopplingen mellan sköldkörteln och fertilitet är det därför inte konstigt att det finns ett samband mellan autoimmuna sköldkörtelsjukdomar och svårigheter att få barn (3).

Infertilitet, missfall och komplikationer för mamma och barn beskrivs ofta i samband med obehandlad autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Om du har mild underfunktion i sköldkörteln, så kallad subklinisk hypotyreos, är sambandet inte lika tydligt men det finns ändå många som beskriver problem i samband med fertilitet. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) skriver i sina rekommendationer att behandling kan vara motiverad även för dig med mild underfunktion.

Autoimmun sköldkörtelsjukdom och IVF

Om du länge haft svårt att få barn kanske du redan provat, eller funderar på att prova assisterad befruktning, så kallad IVF. Enligt en sammanfattande studie av italienska forskare kan hormonbehandlingen som ges vid IVF utlösa underfunktion i sköldkörteln (3). Däremot är det enligt studien inte helt klarlagt än om det är svårare att få ett lyckat resultat vid IVF om du har sköldkörtelsjukdom. De påpekar också att tilläggsbehandling med sköldkörtelhormoner som den ser ut idag, inte helt säkert kan öka dina chanserna för graviditet.

Guidelines för kvinnor och män som har svårt att bli gravida

SFOG har riktlinjer för undersökningar av sköldkörteln för kvinnor i samband med infertilitet:

Provtagning med TSH och fritt T4 (fT4) rekommenderas för alla kvinnor som utreds för infertilitet.

Den övre referensgränsen för TSH är densamma som för alla kvinnor, vanligen 4,0 mIE/L4.

TPOAk tas inte som rutin vid första provtagningen vid utredning av infertilitet eftersom evidensläget enligt SFOG är oklart. De menar att det kan övervägas om IVF planeras och TSH ligger mellan >2,5 och 4,0.

European Thyroid Associaton (ETA) har riktlinjer för män:

  • Undersök TSH och TPOAb hos män som har svårt att få barn

  • Undersök TSH hos män med erektions- eller ejakuleringsproblem med eller utan onormala spermier

  • Skjut inte upp fertilitetsbehandling vid sköldkörtelsjukdom hos mannen så länge spermans kvalitet inte är kraftigt påverkad

Föreslagen typ av IVF från ETA: Intracytoplasmisk spermieinjektion

Viktigt att söka vård

Det finns ännu många frågetecken kring hur du med sköldkörtelsjukdom bäst kan hjälpas till en frisk graviditet. Trots det är det viktigt att söka vård. Även om det finns riktlinjer behöver varje behandling behöver anpassas till den som önskar få barn.

Av: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

REFERENSER

  1. 1177 om infertilitet
  2. Krajewska-Kulak E, Sengupta P. Thyroid function in male infertility. Front Endocrinol (Lausanne). 2013 Nov 13;4:174. doi: 10.3389/fendo.2013.00174. PMID: 24312078; PMCID: PMC3826086.
  3. Bucci I, Giuliani C, Di Dalmazi G, Formoso G, Napolitano G. Thyroid Autoimmunity in Female Infertility and Assisted Reproductive Technology Outcome. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 May 26;13:768363. doi: 10.3389/fendo.2022.768363. PMID: 35721757; PMCID: PMC9204244.
  4. Poppe K, Bisschop P, Fugazzola L, Minziori G, Unuane D, Weghofer A. 2021 European Thyroid Association Guideline on Thyroid Disorders prior to and during Assisted Reproduction. Eur Thyroid J. 2021 Feb;9(6):281-295. doi: 10.1159/000512790. Epub 2021 Jan 21. Erratum in: Eur Thyroid J. 2021 Jun;10(3):268. PMID: 33718252; PMCID: PMC7923920.

Mer Forskning