Tereza Planck: “T3-behandling ger troligen ingen ökad risk för cancer”

Publicerad:

En svensk studie med över 10 000 personer som behandlats med T3, tyder på att T3 ger troligen ingen ökad risk för cancer eller annan dödlighet. 

Tereza Planck och hennes forskarkollegor hade flera skäl att göra studien om T3 och cancer. Från skotsk forskning finns tecken på att behandling med Liotyronin, som är det vanligaste läkemedlet med T3, ökar risken för bröstcancer. Utöver det finns också djurstudier och kliniska studier, som tyder på att sköldkörtelhormoner ökar risken för cancer generellt. 

Samtidigt ökar T3-förskrivningen i Sverige stort och på ett sätt som egentligen är emot de rådande behandlingsrekommendationerna.

Studien är en registerstudie där forskarna följt personer som behandlas med T3 i tre år. Detta för att se om deras risk för cancer specifikt ökades men även deras risk för dödlighet generellt. 

– Det var viktigt att kunna visa att det inte fanns någon ökad risk för cancer, inklusive bröstcancer eller ökad dödlighet i allmänhet. Det betyder att behandlingen är säker utifrån de parametrar vi valt. 

Samtidigt har registerstudier sina tydliga begränsningar. 

– Studien är enbart en genomgång av statistik i register av diagnoser. Vi har alltså inga labvärden att jämföra med. Observationen var ganska kort, enbart tre år, vilket gör att det finns risk för att vi missar cancer som växer långsamt. 

T3 ger troligen ingen ökad risk för cancer

 

Tereza Planck beskriver att doseringen av läkemedlet Liotyronin är ett problem.

– Vi har bara tabletter med 20 mikrogram att välja på, vilket för många kan ge överbehandling och ökad risk för biverkningar. Dessa biverkningar kanske inte beror på själva Liotyroninet utan överbehandlingen och för hög dos T3 i förhållande till T4.. Det behövs egentligen lägre doser att välja på.

Många läkare bekymrar sig för sina patienters skull över eventuella biverkningar av Liotyronin. Men Tereza Planck menar att patienterna inte brukar göra det, snarare är det så att deras förväntningar på läkemedlet ofta är högt ställda. Det stämmer att en del mår bättre med T3 men enligt Tereza Planck gäller det inte alla:

– Patienter har läst på nätet om behandling med T3 och många har förhoppningar om att det är en mirakelmedicin. Många blir sedan besvikna när de inte blir bättre, eller till och med sämre på grund av att de upplever biverkningar. Andra märker ingen skillnad eller blir först bättre men mår sedan på samma sätt. 

Mer om T3-behandling: Betty Ann Bjerkreim: Behandling med enbart t3 gav bättre livskvalitet

Ändrar inga rekommendationer

Denna studie som antyder att T3 är säkert långsiktigt, där man sett att T3 ger troligen ingen ökad risk för cancer,  kan ändå antagligen inte förändra några rekommendationer, menar Tereza Planck. 

– För det behövs fler säkerhetsstudier med längre duration och bättre dokumentation av effekten av T3-behandlingen. För att kunna rekommendera en behandling som är krångligare för patienten med fler provtagningar, dyrare och som har fler biverkningar behöver studierna visa en tydlig effekt.

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

Mer Forskning