Vad jag önskar att min läkare hade berättat för mig när jag fick min hypotyreosdiagnos (del 1)

Publicerad:

Du har Hashimotos sjukdom, den autoimmuna formen av hypotyreos som minst 90 procent lider av. Immunförsvaret har börjat angripa egen vävnad, i detta fall din sköldkörtel. Det leder till en kronisk inflammation som allt eftersom sköldkörtelvävnad bryts ner av immunförsvaret, försämrar sköldkörtelns funktion.

Hashimotos är ett tillstånd som hos vissa patienter kan vara enkel att behandla, men hos många är det en komplex sjukdom som kan ha många olika utlösande orsaker, och forskningen är idag inte helt klar över de exakta orsakssambanden. Men vi vet följande:

  • Tarmfloran som styrs av vår kost och miljö påverkar sköldkörteln. Obalans i tarmfloran kan leda till skador i tarm, läckande tarm och kroniska immunreaktioner som har påvisats ha stor betydelse för autoimmuna sjukdomar. Patienter har lyckats förbättra sina symtom och blodvärden med förändringar i kosten (så kallat autoimmun kost eller antiinflammatorisk kost).
  • Miljögifter kan slå ut sköldkörteln. PCB, perklorater, bisfenol A, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, besprutningsmedel, kadmium, kvicksilver med flera har alla mer eller mindre starkt kunnat knytas till sköldkörtelsjukdom.
  • Virus kan störa ut sköldkörteln. Herpes, Epstein-Barr, Hepatit C och många fler virus har i studier kunnat påvisa samband med sköldkörtelsjukdom. 
  • Låga vitamin D-nivåer har i studier kunnat kopplas till sköldkörtelsjukdom.
  • Jod är nödvändigt för att sköldkörteln ska fungera. Både för låga och för höga nivåer leder till felaktig funktion i sköldkörteln och därmed sköldkörtelsjukdom.
  • Selen krävs för normal sköldkörtelfunktion. Låga nivåer av selen är kopplat till sköldkörtelsjukdom.
  • Läkemedel kan störa ut sköldkörteln. Läkemedel med till exempel interferoner och jod har kunnat kopplas till sköldkörtelsjukdom. 
  • Strålning påverkar sköldkörteln. Efter Tjernobyl kunde man uppmäta en tydlig koppling mellan stråldos och antikroppar mot sköldkörteln.

Text: Anders Palm

Publicerad 8 oktober 2017

Hitta källor och läs mer här!

Environmental Issues in Thyroid Diseases

Ferrari et al. 2017. Frontiers in Endocrinology 8:50. doi: 10.3389/fendo.2017.00050.

Mer Forskning