Webbinarium 25 maj: Vad krävs för att utveckla vården för patienter med sköldkörtelsjukdom?

Publicerad:

Vad krävs för att utveckla vården för patienter med sköldkörtelsjukdom?
– Vad behöver vården göra, vad kan patienterna göra?

Ett samtal mellan Helena Filipsson Nyström, docent i endokrinologi och överläkare på Sahlgrenska som har lett det nationella arbetet med att ta fram ett vårdprogram för hypertyreos, Kenneth Ilvall, överläkare och specialist i allmänmedicin, Sara S. Hammerstad, specialist i endokrinologi och överläkare vid Oslo universitetssjukhus, och Katarina Nydahl, farmacie doktor och verksamhetsledare på Sköldkörtelförbundet. Samtalet leds av Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, och arrangeras med stöd av Orifarm.

När: 25 maj kl 16.30–17.30 (kommer även kunna ses i efterhand)
Var: Du hittar eventet och webbinariet på Facebook

500 000 hypotyreospatienter saknar ett vårdprogram

Cirka en halv miljon personer i Sverige lever med sköldkörtelsjukdom. 2023 fick vi ett vårdprogram för hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) och ett vårdprogram för sköldkörtelcancer finns sedan tidigare. Den stora gruppen sköldkörtelpatienter, de som lever med hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), saknar dock ett vårdprogram.

Avsaknaden av vårdprogram innebär bland annat att skillnaderna i landet är stora avseende såväl diagnos, behandling som uppföljning. Vi vet att upp till en femtedel uppger i undersökningar och i forskningen att de har kvarstående symtom ​​– hur kan vården hantera dessa patienter bättre och hur kan patienten själv ta ansvar för sin sjukdom och sitt liv?

I vår panel finns flera läkare med lång erfarenhet av och stort intresse för sköldkörtelsjukdom. Vilka är deras råd till dig som allmänläkare på vårdcentralen eller hälsocentralen som möter den stora massan av dessa patienter. Vad behöver du kunna och hur kan du resonera när din tid eller kunskap inte räcker till?

Närmare beskrivning av våra paneldeltagare:

  • Katarina Nydahl är verksamhetsledare och medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet. Hon är utbildad apotekare och farmacie doktor. Innan hon började arbeta på Sköldkörtelförbundet var hon utredare på Socialstyrelsen med fokus på kunskapsstöd för kroniska sjukdomar.
  • Helena Filipsson Nyström är docent i endokrinologi och överläkare på Tyreoideamottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har lett det nationella arbetet kring ett vårdprogram för hypertyreos och forskar på hjärntrötthet efter sköldkörtelsjukdom, ffa Graves sjukdom. Numera är hon också universitetslektor på Göteborgs universitet, och har som mål att förbättra vården och förståelsen för patienter med sköldkörtelsjukdom.
  • Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin och driven vårdentreprenör. Han har under hela sin läkarkarriär verkat för att hans sköldkörtelpatienter ska få så bra vård som är möjligt, med anpassad behandling och med helheten i fokus. Som pionjär inom digital vård har han genom Medicheck hjälpt tusentals patienter till ett friskare liv.
  • Överläkare Sara S. Hammerstad är specialist i endokrinologi och internmedicin och har lång erfarenhet av patienter med metabola sjukdomar och forskning inom området. Hon är chef för Norwegian Thyroid Group, en tvärvetenskaplig intressegrupp av läkare med särskilt intresse för sköldkörtelsjukdomar under Norsk Endokrinologisk Forening, och chef för yrkesrådet för Stoffskifteforbundet. Den senare är ett rådgivande organ inom det medicinska området som ska bidra till att främja patientorganisationens arbete. För detta arbete mottog Sara 2021 föreningens hederspris, THYRA-priset.

Sändningen är en del av hur Sköldkörtelförbundet uppmärksammar internationella Sköldkörteldagen den 25 maj. Webbinariet kommer att kunna ses i efterhand på Sköldkörtelförbundets Facebooksida eller Vimeokanal.

Samtalet genomförs med stöd av Orifarm.

Mer Förbundets påverkansarbete Mer Hälso- och sjukvård Mer Nyheter för professionen