Autoimmun paleokost (AIP) för sköldkörteln – Vad säger forskningen?

Publicerad:

Paleokost är en kosthållning som säger sig vara inspirerad av hur vi människor ätit som jägare och samlare. Förespråkarna menar att vi är mer anpassade för en sådan kost än för den kost vi infört sedan vi blev bönder.

I stora drag innehåller paleokosten frukt, grönsaker, kött, fisk, ägg, nötter och frön. Den som följer paleo äter inte processad mat, socker, läsk, spannmål, de flesta mjölkprodukter, baljväxter, sötningsmedel, växtoljor, margarin eller transfett.  

En vidareutveckling av paleokosten är det autoimmuna protokollet (AIP). Där har man förutom listan ovan även plockat bort livsmedel som man menar hos vissa kan öka inflammation och symtom från autoimmuna sjukdomar. De livsmedel som exkluderas ur AIP är ägg, nattskatteväxter som tomat, potatis, aubergine, kaffe och kakao, nötter och frön samt alkohol.  

Många har provat AIP och är nöjda med resultatet medan andra inte har fått effekt eller mått sämre. Men vad säger forskningen?  

Om studien  

En översiktsartikel som sammanfattar flera forskningsrapporter ville undersöka effekten av AIP på antikroppar mot sköldkörteln samt sköldkörtelhormoner. Författarna ville även se om några studier kunnat visa att deltagare blivit friskförklarade. Både studier med personer som hade autoimmun hypotyreos (Hashimotos tyreoidit) och hypertyreos (Graves) togs med.  

Resultat

Forskarna menar att alla studier de tittat på visar kliniska förbättringar, även om bara en studie statistiskt kunde säkerställa en skillnad. Två studier visade att patienter hade friskförklarats under tiden studien pågick. 

Vidare skriver de att paleokost tillsammans med tillskott, valda livsmedel, träning och mindfulness samt uteslutning av livsmedlen som nämns ovan – har en betydande effekt på antikroppar mot sköldkörteln och hormoner.  

Slutsats  

Studierna som finns är små och inte av den typ som underlättar säkra slutsatser av resultaten. Flera av dem är fallstudier – det vill säga en forskare beskriver symtom, behandling och resultat för endast en person. Det är ännu väldigt osäkert vem som kan ha nytta av denna typ av diet. Forskarna skriver också själva att det behövs fler och större studier innan det går att dra säkra slutsatser kring hur dieten bäst används. 

I dagsläget finns inga kostrekommendationer för sköldkörtelsjukdom. Paleokosten kan enligt forskarna bakom denna sammanfattning påverka antikroppar och hormoner vid både Hashimotos och Graves. Forskarna menar också att paleokosten kan bidra med näring liknande kosttillskott som visat sig ha positiva effekter på autoimmun sköldkörtelsjukdom. De påpekar också att paleokostens fördelning av makronäringsämnen (kolhydrater, proteiner och fett) kan vara fördelaktig vid sköldkörtelbesvär.  

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

Referat av

Hollywood JB, Hutchinson D, Feehery-Alpuerto N, Whitfield M, Davis K, Johnson LM. The Effects of the Paleo Diet on Autoimmune Thyroid Disease: A Mixed Methods Review. J Am Nutr Assoc. 2023 Jan 4:1-10. doi: 10.1080/27697061.2022.2159570. Epub ahead of print. PMID: 36598468.
Mer Forskning