Åldern avgör om behandling vid mild hypotyreos minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

Publicerad:

Sköldkörtelhormoner har stort inflytande på hjärt-kärlhälsan och nivåer som är för höga eller för låga riskerar att göra oss sjuka. Subklinisk hypotyreos beskrivs som en mild form av hypotyreos och behandlas inte alltid. En ny översiktsstuide bekräftar att det kan vara skadligt för hjärtat.

Har du högt TSH men normala sköldkörtelhormoner? Det kallas subklinisk hypotyreos och brukar anses som en mild rubbning i sköldkörtelns funktion. Många har inga symtom vid subklinisk hypotyreos. Långtifrån alla som är drabbade skulle dock hålla med om beskrivningen ”mild” och upplever trötthet eller nedstämdhet.

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Subklinisk hypotyreos blir vanligare ju äldre vi blir och har kopplats ihop med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Studier har också visat att patienter med subklinisk hypotyreos har fler riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom jämfört med patienter med normala sköldkörtelvärden, till exempel högre nivåer av kolesterol.

Det är sedan tidigare känt att om man behandlar subklinisk hypotyreos kan det förbättra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom men kunskap har saknats om behandling med sköldkörtelhormon kan förhindra död i hjärt-kärlsjukdom eller av andra orsaker.

Om studien

Studien inkluderade totalt 21 055 vuxna patienter med subklinisk hypotyreos och jämförde behandling med ingen behandling eller placebo med avseende på total dödlighet eller död i hjärt-kärlsjukdom.

Resultat

För gruppen som var yngre än 65-70 år minskade risken att dö i hjärt-kärlsjukdom hos behandlade med 54% och den totala dödligheten med 50%. Ingen sådan effekt kunde ses för de som var 70 år eller äldre. Det fanns ingen indikation på att behandling med sköldkörtelhormon ökade risken att dö i någon av åldersgrupperna.

Slutsatser

Studien visar att nyttan av behandlingen avgjordes av åldern. Forskarna påpekar att de riktlinjer för behandling som nu finns för subklinisk hypotyreos inte tar hänsyn till ålder. Därför uppmanar de till att ta det i beaktande i framtida riktlinjer.

Text: Katarina Fornander

Referat av

Association of Thyroid Hormone Therapy with Mortality in Subclinical Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis. Peng CC et al. 2021 J Clin Endocrinol Metab 106:292-303. doi: 10.1210/clinem/dgaa777

Mer Forskning