Naturligt sköldkörtelhormon, NDT

Naturligt sköldkörtelhormon (natural desiccated thyroid, NDT) har använts sedan början av 1900-talet och var standardpreparat fram till Levaxin (T4) tog över marknaden på 1980-talet. NDT utvinns från sköldkörtlar från spannmålsuppfödd gris, som renas för att eliminera risk för virus/mikrober och sedan frystorkas.

NDT innehåller alla de hormoner som en frisk mänsklig sköldkörtel tillverkar (T0, T1, T2, T3, T4 och kalcitonin). Många patienter som inte uppnått symtomlindring på syntetiska preparat och som får möjlighet att prova NDT, upplever en betydande förbättring – det är därför viktigt att få en individanpassad vård

Licens

Det krävs i nuläget att läkaren ansöker om licens för att skriva ut NDT. Licens kan sökas av vilken läkare som helst med förskrivningsrätt. Läs mer om licensansökan på länken i menyn till höger. Cirka 1000 personer i Sverige fick NDT på licens år 2017. Se statistik för de senaste åren här. Läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon säljs på licens under bl a följande amerikanska läkemedelsnamn: Armour Thyroid (USP) från Forest Pharmaceuticals, Nature-throid (USP) från RLC Labs, och kanadensiska Thyroid från Erfa. I Sverige såldes tidigare naturligt sköldkörtelhormon under märket Thyranon, som avregistrerades 1990.

NDT varierar inte i styrka

En invändning mot NDT brukar vara att de varierar i styrka, men mängden T3 och T4 i NDT är tillverkade enligt USP (United States Pharmacopeia) och varierar inte mer i styrka än i syntetiska preparat. Det finns också receptfria kosttillskott på marknaden, där mängden T3 och T4 inte är standardiserad ELLER inte tillåts deklareras på burken (eftersom de då övergår till att vara receptbelagda mediciner).

NDT ingen smittkälla

Det finns inte ett enda dokumenterat fall om att NDT skulle ha varit smittkälla för någon sjukdom. Det saknas även bevis för att NDT skulle göra att halten antikroppar mot sköldkörteln ökar (något som påstås ibland av osäkra källor på nätet).

Patienterna väljer NDT i en randomiserad kontrollerad studie (2013)

Efter studiens slut fick patienterna välja vilken medicinering de föredrog, och nära hälften (48,6 %) av studiens patienter föredrog att få fortsätta med NDT. 18,6 % föredrog T4 och 32,9 % hade ingen preferens.

Författarnas slutsats: ”Resultatet av denna korttidsundersökning med ett relativt litet antal försökspersoner indikerar att sköldkörtelhormonbehandling med NDT en gång per dag istället för levotyroxin ger en måttlig viktnedgång och möjliga förbättringar av symtom och mental hälsa utan märkbara sidoeffekter. Studier med längre varaktighet kommer att klargöra effektiviteten och säkerheten av NDT.” Till artikeln Desiccated Thyroid Extract Compared With Levothyroxine in the Treatment of Hypothyroidism: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study, publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, JCEM.

Likaså i en studie från 2014, med slutsatsen: ”AT-behandling (Armour Thyroid) föredrogs framför T4-behandling av 78% av patienterna med hypotyreos i subgruppen med kvarstående subjektiva besvär på T4-behandling. Inga allvarliga biverkningar noterades vid AT-behandling hos dessa 30 försökspersoner i åldern 65 år eller äldre. AT kan vara ett förnuftigt alternativt att välja för att behandla denna subgrupp av hypotyreospatienter.” Till artikeln Conversion to Armour Thyroid from Levothyroxine Improved Patient Satisfaction in the Treatment of Hypothyroidism, publicerad i Journal of Endocrinology, Diabetes & Obesity.

Hillary Clinton väljer NDT

Enligt Hillary Clintons hälsodeklaration (2015) är hennes hälsa utmärkt och det framgår att hon för sin hypotyreos behandlas med NDT-preparatet Armour Thyroid. Om NDT skulle vara ett farligt läkemedel och på flera sätt underlägset syntetiskt T4, är frågan hur det kommer sig att USA:s tidigare första dam, utrikesminister och presidentkandidat får tillåtelse att, och själv väljer, att behandlas med NDT, och inte T4?