Förbundet har träffat TLV för att diskutera förmånen!

Publicerad:

Förbundet har träffat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för att diskutera  att vissa styrkor av Levaxin tagits bort från förmånen. På det mötet framförde vi att vi vill se en förändring så att fler styrkor återigen är tillgängliga genom förmånen.

Vi förde också fram vilka direkta och långsiktiga effekter som detta får, däribland att förändringen:

  • riskerar minska tillgången på olika styrkor, som är viktig då små förändringar i dos kan ge stor förändring i mående. 
  • kommer leda till ökade samhällskostnader när patienter får fler styrkor utskrivna för att uppnå rätt dos.
  • innebär att patienter i vissa fall själva förväntas dela tabletter för att uppnå rätt dos, vilket är krångligt och kan påverka följsamheten till behandlingen. Både utifrån att många kan har svårt att genomföra det fysiskt, men också att tabletterna är känsliga för ljus och fukt och därmed inte bör hanteras mer än när de tas. 
  • leder till att Sverige blir mindre intressant som marknad och inte kommer prioriteras av läkemedelsbolaget vid en bristsituation.

Detta i sin tur påverkar en väldigt stor del av befolkningen, då närmare en halv miljon människor dagligen är beroende av Levotyroxin och 98 % får detta genom Levaxin. 

Vi upplever att det fanns stor förståelse från myndighetens sida, samtidigt som det är en komplex process med många olika regelkrav för vad som ingår i förmånen och inte. Den huvudsakliga anledningen till att de styrkorna togs bort är för att Orifarm som tillverkar medicinen ville höja priserna för första gången på 12 år och myndigheten inte ansåg att de lyckats styrka hur de specifika styrkorna inte är lönsamma. 

Förbundet fortsätter att uppvakta alla parter med målsättningen om att fler styrkor ska finnas i förmånen för att uppnå målet om individanpassad vård för alla med sköldkörtelsjukdom. 

Mer Förbundets påverkansarbete Mer Nyheter för professionen Mer Nyheter om förbundet