Sköldkörtelförbundet deltog på ministerns Patientråd

Publicerad:

Två gånger årligen bjuder Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, in alla patientföreningar till ett utökat Patientråd. Patientrådet inom Regeringskansliet har funnits sedan 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. I Patientrådet sitter ledamöter från ett tiotal patient- och närståendeorganisationer. Ledamöterna förordnas på två år. Rådet träffas på Socialdepartementet tre gånger per halvår under ledning av sjukvårdsministern. Till ett av dessa tre möten bjuds även patient- och närståendeorganisationer som inte är förordnade ledamöter i Patientrådet in.

Denna gång var fokus:

  • Samordningen mellan primärvården och specialistvården.
  • Nationella kvalitetsregister.
  • Hur följer vårdgivarna patientlagens krav om rätt till information?

Från Sköldkörtelförbundet lyfte vi särskilt:

  • Att ha en fast läkare är viktigt för uppföljningen men det kräver också att läkaren har tid för att fråga hur patienten mår, inte bara följa upp provsvar.
  • Socialstyrelsen har skrivit en deltidsrapport om uppdraget “Insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor” – återigen finns inte sköldkörtelsjukdomar med trots att fyra av fem drabbade är kvinnor.
  • Sköldkörtelsjukdomar saknar ett kvalitetsregister – detta skulle behövas och det är viktigt att det kvalitetsregister för primärvården som skapas tar höjd för sköldkörtelsjukdomarna, vi vet alldeles för lite om hur patienterna mår.
  • Vår upplevelse är inte att patientlagen följs – där det tydligt står att patienterna ska få information om sin diagnos och behandling. Överlag saknas patientinformation helt för hypotyreospatienterna. För hypertyreos finns riktad patientinformation inkluderad i vårdprogrammet och det har också delvis förts in i den allmänna informationen om hypertyreos på 1177.se.

Sköldkörtelsjukdom ska uppmärksammas mer


”Jag är medlem för att förbundet ska kunna fortsätta driva frågan att sköldkörtelsjukdom ska uppmärksammas mer. Jag tror att man måste ha ett förbund eller något större för att synas och uppmärksamma sjukdomen.”

/Carro, 47, medlem sedan 2018

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Förbundets påverkansarbete