Hormonstörande ämnen – Hot mot sköldkörtelhälsan och allt vanligare i vår miljö

Publicerad:

Kan vardagliga föremål som plastflaskor eller läppstift vara en bidragande orsak till dina sköldkörtelproblem? Ja, eftersom de ofta innehåller ämnen som stör den hormonella hälsan. Endokrinolog Leonidas Duntas berättar vad vi kan göra år problemet. 

Hormonstörande ämnen är en grupp kemikalier, med förmågan att störa dina hormoner och därför bidra till sköldkörtelsjukdom. De finns överallt omkring oss. Inklusive luften vi andas, maten vi äter, vad vi har på huden och vattnet vi dricker. Även i mycket låga koncentrationer, kan deras samlade effekt under många år leda till sköldkörtelsjukdom, inlärningssvårigheter, immunförsvar och mycket mer.

Dr Leonidas Duntas är professor i internmedicin och endokrinologi vid universitetet i Ulm, Tyskland, och klinisk och forskningsassistent vid enheten för endokrinologi, diabetes och metabolism, Evgenidion Hospital, University of Athens. Han är också sekreterare i European Thyroid Association (ETA). Hans oro för hormonstörande ämnen började när han insåg den djupa påverkan de har på hela det endokrina systemet:

– Det endokrina systemets biologi är komplex och påverkas på olika nivåer av hormonstörande ämnen. Tyvärr finns de allt oftare i vår miljö. Sköldkörteln är det organ som är mest påverkat efter vårt reproduktionssystem. 

Hormonstörande ämnen vanligt och överallt

Bland de många hormonstörande ämnen vi möter i vårt dagliga liv finns bekämpningsmedel i mat, plasticider i matförvaringskärl, flamskyddsmedel i möbler och polyfluoralkylämnen i våra kläder. Listan går att göra mycket längre. Plast innehåller ofta det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA). Men även när produkter är märkta med ”BPA-fria” finns det fortfarande anledning att oroa sig. Nya alternativ till BPA presenteras som giftfria, men studier visar att de fortfarande är giftiga, även för sköldkörteln.

– Vi vet från djurstudier att dessa ämnen kan ha effekter på alla nivåer i det endokrina systemet. De kan störa hormonproduktionen och -nedbrytniningen. De kan påverka koncentrationen av sköldkörtelhormoner i organ och vävnader och störa hormonernas cellulära verkan, berättar Leonidas Duntas.

Sköldkörteln påverkas på flera sätt.

– Till exempel är kommunikationen mellan hypotalamus och sköldkörtelhormonerna störd, vi kan ha effekter på syntesen av sköldkörtelhormoner och försämrat upptag av jod i sköldkörteln, samtidigt som transporten av sköldkörtelhormoner kanske inte fungerar lika bra. Bisfenoler och mjukgörare kan blockera sköldkörtelhormonerna inni i cellen och, på ett dosberoende sätt, undertrycka den aktivering av genom som stimuleras av sköldkörtelhormon. Dessutom finns det goda bevis för att BPA har en proinflammatorisk effekt på immunsystemet, vilket resulterar i initiering eller förvärring av autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Särskilt utsatta grupper är gravida kvinnor, foster och barn:

– Hormonstörande ämnen påverkar moderns överföring av sköldkörtelhormoner till fostret. Sköldkörtelhormoner på normala nivåer är avgörande för tillväxten och fostrets hjärna som är under utveckling.

Vad du kan göra för att minska effekten

Om du blir orolig av att läsa om detta är du inte ensam. För närvarande är det inte möjligt att helt undvika hormonstörande ämnen. Dr Leonidas Duntas ger råd om hur vi kan minska bördan:

– Var medveten och håll dig informerad, det är väldigt viktigt. Försök att minska din exponering för dessa föreningar. Hitta alternativ som är mindre giftiga. Att äta en kost rik på antioxidanter kan vara till hjälp. På grund av antioxidanternas verkan i kroppen kan vi anta att en kost rik på dem kan minska vår sårbarhet och minska effekterna av dessa föreningar, även om detta ännu inte har bekräftats av forskning.

Förutom att äta en diet rik på antioxidanter, föreslår Dr Leonidas Duntas också att se till att den innehåller rikliga mängder näringsämnen och att hålla ett öga på vårt vätskeintag.

– Ät en kost som innehåller näringsämnen som är nödvändiga för god hälsa. Jod, selen, järn, zink, vitamin B12 och vitamin D3 till exempel. De är viktiga för att bygga upp ett starkt immunförsvar och ha en god sköldkörtelhälsa. Håll dig hydrerad genom att dricka mycket vatten och te. Både te och kaffe är hälsosamma drycker. 

9 viktiga näringsämnen för sköldkörteln

Mer kunskap önskas

För närvarande finns det inget sätt att avgöra om dina sköldkörtelproblem orsakas av hormonstörande ämnen.

– Jag träffar patienter varje dag med till exempel Hashimotos sjukdom, men jag kan inte säga om de fick det på grund av hormonstörande ämnen. Hormonstörande ämnen har långtidseffekter – du exponeras inte under en månad och sedan får du problem med sköldkörteln. Dessa föreningar finns i mycket låga koncentrationer och har effekter under lång tid. När en patient kliniskt uppvisar sköldkörtelsjukdom, cancer och fertilitetsproblem har de exponerats under många år. Naturligtvis finns det genetik och miljöfaktorer tillsammans kan leda till sköldkörtelsjukdom.

Få mänskliga studier har gjorts, men djurstudierna visar klart och tydligt att dessa föreningar har skadliga effekter på vårt endokrina system. .

Minska hormonstörande ämnen i vår miljö

I juli 2007 satte Europeiska kommissionen (EC) förordningen REACH i kraft. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Den skapades för att skydda människors hälsa och miljön. Denna förordning är försenad för en översyn, som skulle ha genomförts 2022.

– European Society of Endocrinology (ESE) anslöt sig till 41 europeiska nationella samfund, och lämnade nyligen in en petition för att uppmana EG att publicera REACH-revisionen utan ytterligare dröjsmål. Framställningen kräver särskilt att en ambitiös REACH-revidering ska publiceras senast i juni 2023. Vi har blivit inbjudna till Bryssel kl. i början av juni för att diskutera det med EG. Förhoppningsvis kan vi uppnå en positiv förändring för miljontals européer.

Förutom att påverka Europeiska kommissionen, understryker Dr. Leonidas Duntas att det också är viktigt att sätta press på dina lokala myndigheter och offentliga intressenter att begränsa användningen av dessa föreningar. Annars kommer de att öka i vår miljö och deras påverkan på hälsa och ekonomi är redan mycket stor.

Text: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

FAKTA: Vad är hormonstörande ämnen?

Problemet med hormonstörande ämnen är välkänt av ledande hälsoorganisationer, och Världshälsoorganisationen (WHO) ger följande definition av vad hormonstörande ämnen är:

”En hormonstörande substans är ett kroppsfrämmande ämne eller en blandning av ämnen som förändrar det endokrina systemets funktion(er) och som följaktligen orsakar negativa hälsoeffekter i en intakt organism, eller dess avkomma eller (under)populationer.”

FAKTA: Var kan man hitta hormonstörande ämnen?

Hormonstörande ämnen är vanliga i vår miljö. Här är några vardagliga saker att vara försiktig med:

  • Undvik plastflaskor och behållare (inklusive barnmatsflaskor).
  • Kontrollera att konservburkar av metall är giftfria.
  • Använd tvättmedel fria från hormonstörande ämnen.
  • Flamskyddsmedel är vanliga i kläder och möbler – fråga det tillverkaren om innehållet.
  • Ät mer ekologisk mat.
  • Leksaker kan innehålla hormonstörande ämnen, speciellt de som är gjorda av mjuk plast. Kontrollera även innehållet i eventuell färg som används på leksaker.
  • Kläder, välj kläder av naturfibrer som bomull eller ull framför kläder av syntetmaterial som polyester. 
  • Kosmetika är en vanlig källa. Välj ekologiska märken.
  • Bekämpningsmedel finns i konventionellt producerad mat, men även i produkter för hemträdgården.
  • Mattor kan innehålla skadliga kemikalier och de tenderar att samla hushållsdamm. Alternativ till mattor inkluderar massivt trä, kakel, kork eller naturligt linoleumgolv. Undvik golv med PVC eller ftalater.

Referenser:

https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine/index.cfm

https://chemtrust.org/

Mer Hälso- och sjukvård