Hur löser vi bristen på AT-platser – panelsamtal i Almedalen

Publicerad:

Sköldkörtelförbundet var på plats i Almedalen för att ge patienterna en röst i debatten om brist på AT-platser och tid för kompetensutveckling för läkare i vården. Läkarna behöver mer luft i schemat för att ny forskning ska kunna omsättas i praktik och vi behöver nationella vårdprogram för alla sköldkörtelsjukdomar som kan stötta dem i deras uppdrag så våra patienter får den bästa individanpassade vården.

I paneldebatten som arrangerades sv Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) deltog Lars Rådén (M), vice ordförande i Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens Socialutskott och Anna Bergkvist, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Tack för att vi fick en chans att påverka politikerna i våra gemensamma ansträngningar för bättre och jämlik vård.

Läs mer om seminariet i Läkartidningen och på Sveriges Läkarförbunds hemsida 

Representanter från förbundet deltar ideellt på Almedalsveckan för att knyta kontakter med politiker och andra beslutsfattare och lyfta frågor som är viktiga för personer med sköldkörtelsjukdom.

Mer Hälso- och sjukvård Mer Förbundets påverkansarbete