Hypopara är vanligare än vad som tidigare rapporterats

Publicerad:

Hypoparatyreoidism som komplikation till sköldkörteloperation är vanligare än vad man tidigare har trott. Det visar nya studier från Japan, Sverige och Danmark. Dessa studier är viktiga eftersom sjukdomen har stor negativ påverkan på drabbade personer. Allvarliga följdsjukdomar är vanliga, såsom nedsatt njurfunktion, hjärt- och kärlsjukdom och förkalkningar i hjärnan. ”Kirurger bör vara mer noga med att bevara bisköldkörtlarna vid sköldkörteloperation”, skriver forskare.

Allvarlig komplikation

Hypoparatyreoidism uppstår om bisköldkörtlarna skadas i vid sköldkörteloperation. Det leder till att bisköldkörtlarna inte kan utsöndra tillräckligt med parathormon (PTH). Vid brist på PTH kan inte aktivt vitamin D bildas, som också är ett hormon. Det startar en kaskad av störningar i kroppen såsom låga kalcium- och magnesiumnivåer, höga fosfatnivåer, förhöjd kalciumutsöndring i urinen och minskad benomvandling av skelettet.

Hypoparatyreoidism efter sköldkörteloperation kan vara övergående eller bli permanent. Vid permanent hypoparatyreoidism krävs livslång behandling med kalciumtillskott och aktivt vitamin D. Behandlingen kan återställa kalciumnivåerna men ersätter inte hormonet PTH som fortfarande saknas.

Risken underskattas i Japan

I Japan har tidigare siffror visat att övergående hypoparatyreoidism uppstår vid 19–38% av fallen och permanent hypoparatyreoidism vid 3% av alla sköldkörteloperationer. De verkliga siffrorna är betydligt mycket högre, visar en ny  studie. Att risken tidigare har underskattats beror på att sjukdomen definieras på olika sätt. Därför går det heller inte att jämföra mätningar.

I studien bestämde sig forskare för att ta reda på hur vanligt det är med permanent hypoparatyreoidism som komplikation till sköldkörtelkirurgi och vad som kan öka risken. 2 388 vuxna patienter ingick, 73,4 % var kvinnor med medelåldern 45 år. De flesta (65,7 %) hade opererat sköldkörteln på grund av sköldkörtelcancer. Andra hade opererats för annan sköldkörtelsjukdom, Graves eller en kombination av Graves och cancer. Resultatet visade att

  • 61,4 % av patienterna fick hypoparatyreoidism efter operationen.
  • 15,0–20,3% av patienterna hade fortfarande hypoparatyreoidism 1–2 år efter operationen.

Noterbart var att den enda riskfaktorn för permanent hypoparatyreoidism var sköldkörtelcancer.

Forskarnas slutsats är att bisköldkörtlarna inte bevaras vid sköldkörtelkirurgi som man tidigare har trott. Antalet fall av permanent hypoparatyreoidism har tidigare underskattats. Forskarna uppmanar till att förbättra metoder så att bisköldkörtlarnas funktion kan bevaras, särskilt hos personer med sköldkörtelcancer.

Hur hög är risken i Sverige?

Även i Sverige är risken hög att personer som opererar sköldkörteln drabbas av hypoparatyreoidism. Det visade en studie från 2021. Enligt studien kan risken för hypoparatyreoidism vara underskattad beroende på att sjukdomen inte följs upp tillräckligt bra.

Risken att drabbas är högre om kirurgkliniken saknar specialistkunskaper. Därför är sjukdomen vanligare när operationen utförs vid en öron-, näs- och halsavdelning eller en allmänkirurgisk klinik på ett regionalt sjukhus, jämfört med på en endokrinkirurgisk enhet på ett universitetssjukhus. Risken ökar också om kliniken utför ett lågt antal operationer per år. Ju färre operationer, desto mer ökar risken.

I studien ingick 7 852 personer som opererade bort sköldkörteln på grund av godartad sköldkörtelsjukdom (det vill säga inte cancer) i Sverige under perioden 2005 till 2015. Av dem fick 12,5% permanent hypoparatyreoidism.

Noterbart är att 4 493 personer som opererat bort hela sköldkörteln hade räknats bort och därför inte ingick i studien. Flera av dem hade extra hög risk att drabbas, till exempel personer som opererades för sköldkörtelcancer och personer som dessutom opererat bort en eller flera bisköldkörtlar.

Nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer från 2021 anger att 7% av patienterna behöver behandling med kalciumtillskott de första 6 veckorna efter operationen. Det kan tolkas som att 7% bedöms ha övergående hypoparatyreoidism. Ingen siffra anges för hur många som drabbas av permanent hypoparatyreoidism.

Statistiken som framkommit den senaste tiden visar alltså helt andra siffror.

Hur hög är risken i Danmark?

Även Danmark rapporterar höga siffror. En studie från 2020 kontrollerade hur vanligt hypoparatyreoidism är som komplikation till operation vid godartad sköldkörtelsjukdom. Den visade att

  • 43% av patienterna fick övergående hypoparatyreoidism.
  • 13,4% av patienterna fick permanent hypoparatyreoidism.

Det har benämnts som en ”epidemi av permanent hypoparatyreoidism trots att det handlar om godartad sköldkörtelsjukdom”.

Text: Marie Svanborg

Mer Forskning