Hypopara är vanligare än vad som tidigare rapporterats

Publicerad:

Hypoparatyreoidism som komplikation till sköldkörteloperation är vanligare än vad man tidigare har trott. Det visar nya studier från Japan, Sverige och Danmark. Studierna är viktiga eftersom sjukdomen har stor negativ påverkan på drabbade personer. ”Kirurger bör vara mer noga med att bevara bisköldkörtlarna vid sköldkörteloperation”, skriver forskare.

Allvarlig komplikation

Hypoparatyreoidism uppstår om bisköldkörtlarna blir skadade i samband med sköldkörteloperation. Det leder till att bisköldkörtlarna inte kan utsöndra tillräckligt med parathormon, PTH. Vid PTH-brist kan inte aktivt vitamin D bildas, som också är ett hormon. Det startar en kaskad av störningar i kroppen som till exempel låga kalcium- och magnesiumnivåer, höga fosfatnivåer, förhöjd kalciumutsöndring i urinen och minskad benomvandling av skelettet. Hypoparatyreoidism ökar risken för flera komplikationer såsom njursjukdom, hjärt- och kärlsjukdom och förkalkningar i hjärnan.

Hypoparatyreoidism efter sköldkörteloperation kan vara övergående eller bli kroniskt. Kronisk hypoparatyreoidism kräver livslång behandling. Behandlingen med kalciumtillskott och aktivt vitamin D kan återställa kalciumnivåerna men ersätter inte hormonet PTH som fortfarande saknas.

Risken underskattas i Japan

I Japan har tidigare siffror visat att övergående hypoparatyreoidism uppstår vid 19–38% och kronisk hypoparatyreoidism vid 3% av alla sköldkörteloperationer. En ny studie visar att de verkliga siffrorna är mycket högre. Att risken tidigare har underskattats beror på att sjukdomen definieras på olika sätt. Då går det heller inte att jämföra mätningar.

Forskarna ville ta reda på hur vanligt det är med kronisk hypoparatyreoidism som komplikation till sköldkörtelkirurgi och vad som ökar risken. I studien ingick 2 388 vuxna patienter. Av dem var 73,4% kvinnor med en medelålder på 45 år. De flesta (65,7 %) hade opererat sköldkörteln på grund av sköldkörtelcancer. Andra orsaker till operation var annan sköldkörtelsjukdom, Graves eller en kombination av Graves och cancer. Resultatet visade att

  • 61,4% fick hypoparatyreoidism efter operationen.
  • 15,0–20,3% hade fortfarande hypoparatyreoidism 1–2 år efter operationen.

Noterbart var att den enda riskfaktorn för kronisk hypoparatyreoidism var sköldkörtelcancer.

Forskarnas slutsats är att bisköldkörtlarna inte bevaras vid sköldkörtelkirurgi som man tidigare har trott och att antalet fall av kronisk hypoparatyreoidism tidigare har underskattats. Forskarna uppmanar till att förbättra metoder så att bisköldkörtlarnas funktion kan bevaras, särskilt hos personer med sköldkörtelcancer.

Hur hög är risken i Sverige?

Även i Sverige är risken hög att personer som opererar sköldkörteln drabbas av hypoparatyreoidism. Det visade en studie från 2021. Att risken underskattas kan, enligt studien, bero på att sjukdomen inte följs upp tillräckligt bra.

Risken att drabbas av ökar om den kirurgiska kliniken saknar specialistkunskaper. Därför är hypoparatyreoidism vanligare när operationen utförs vid en öron-, näs- och halsavdelning eller en allmänkirurgisk klinik på ett regionalt sjukhus, jämfört med på en endokrinkirurgisk enhet på ett universitetssjukhus. Risken ökar också om kliniken utför ett lågt antal operationer per år. Ju färre operationer, desto mer ökar risken.

I studien ingick 7 852 personer som opererade bort sköldkörteln på grund av godartad sköldkörtelsjukdom (det vill säga inte cancer) i Sverige under perioden 2005 till 2015. Av dem fick 12,5% kronisk hypoparatyreoidism.

Noterbart är att 4 493 personer som opererat bort hela sköldkörteln räknades bort och ingick därför inte i studien. Flera av dem hade extra hög risk att drabbas, till exempel personer med sköldkörtelcancer och personer som dessutom opererat bort en eller flera bisköldkörtlar.

Nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer från 2021 anger att 7% av patienterna behöver behandling med kalciumtillskott de första 6 veckorna efter operationen. Det kan tolkas som att 7% bedöms ha övergående hypoparatyreoidism. Ingen siffra anges för hur många som drabbas av kronisk hypoparatyreoidism. Det kan finnas anledning att tro att den siffran inte är korrekt eftersom statistiken som framkommit den senaste tiden visar betydligt högre siffror.

Hur hög är risken i Danmark?

Även Danmark rapporterar höga siffror. En studie från 2020 kontrollerade hur vanligt det är att patienter drabbas av hypoparatyreoidism som komplikation till operation vid godartad sköldkörtelsjukdom. Den visade att

  • 43% fick övergående hypoparatyreoidism.
  • 13,4% fick kronisk hypoparatyreoidism.

Det har benämnts som en ”epidemi av permanent hypoparatyreoidism trots att det handlar om godartad sköldkörtelsjukdom”.

 

 

Mer Forskning