Läkemedel med PTH-hormon godkänt vid hypoparatyreoidism

Publicerad:

Läkemedlet Yorvipath® (palopegteriparatid) är godkänt för att behandla vuxna med kronisk hypoparatyreoidism, både i Europa och USA. Yorvipath®, också känt som TransCon PTH, ersätter bristen på parathormon vid hypoparatyreoidism.

Hypoparatyreoidism innebär att nivåerna av parathormon, PTH är onormalt låga. PTH reglerar bland annat kalcium, fosfat och kalcitriol (aktivt vitamin D) i kroppen. De allra flesta med hypoparatyreoidism har fått sjukdomen på grund av att bisköldkörtlarna fått permanenta skador eller opererats bort av misstag i samband med sköldkörteloperation.

Idag är hypoparatyreoidism det enda hormonbristtillståndet som behandlas med annat än hormonet som saknas som standard. Standardbehandlingen består istället av aktivt D-vitamin och/eller kalcium. Därför har kroppen fortfarande brist på PTH. Standardbehandlingen utsätter patienter för risken att få allvarliga kort- och långsiktiga komplikationer. Några exempel är kronisk njursjukdom, minskad benomvandling av skelettet och nedsatt livskvalitet. Standardbehandlingen minskar heller inte de förhöjda fosfatnivåerna som uppstår vid PTH-brist. Det leder till ökad risk för förkalkningar i njurar, ögat, hjärnans basala ganglier och kroppens kärlsystem.

”Varje patient med kronisk hypoparatyreoidism står inför allvarliga problem med sin hälsa och livskvalitet” säger professor Lorenz C. Hofbauer, professor i medicin, geriatrik och endokrinologi, vid tekniska Universitetet i Dresden. ”För att behandla orsaken till sjukdomen behöver patienterna nya behandlingsalternativ, som undviker begränsningarna och riskerna som orsakas av standardbehandlingen, som idag består av kalcium och aktivt vitamin D.”

Yorvipath® ersätter hormonbristen

Yorvipath® består av ett förstadium till PTH som omvandlas till PTH-hormon i kroppen. Läkemedlet finns som lösning i en förfylld injektionspenna och injiceras en gång dagligen. Då kan behandlingen med aktivt vitamin D och kalcium trappas ner eller avslutas helt.

Yorvipath® kommer att lanseras i både Europa och USA så fort som möjligt. Jan Mikkelsen, VD och koncernchef på Ascendis Pharma säger ”Vi känner till det akuta behovet av nya behandlingsalternativ som många patienter och läkare uttrycker. Därför kommer vi att fortsätta vårt arbete för att göra Yorvipath® allmänt tillgängligt”.

 

Sköldkörtelförbundet representerar nu dig med hypoparatyreoidism

Vill du engagera dig i frågor som rör hypoPARA? Vi kommer att starta upp en arbetsgrupp för hypopara.

Anmäl gärna ditt intresse och fyll i om vi ska lägga till hypoparadiagnosen på dig i vårt medlemsregister här.

Gjorde mig tryggare och starkare

”Tack vare förbundet visste jag vad jag skulle säga när jag kom till läkaren. Vilken fakta jag skulle lägga fram, vad som var sanning och hur jag skulle uttrycka mig. Och att det är bra att ha med sig någon. Jag tog med mig min syster. För bara det gjorde att jag blev tryggare och starkare.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Hälso- och sjukvård