Nu kan du lära dig mer om forskning och utveckling av nya terapier och medicintekniska lösningar

Publicerad:

Genom att öka patienters och företrädares kompetens, kunskap och delaktighet ökar också patientkraften och möjligheten att påverka. Det är tanken bakom EUPATI Sveriges utbildning för patienter, brukare, närstående och företrädare, som lanseras i november.

– Vi vill öka delaktigheten genom att utbilda patienter och företrädare och synliggöra värdet av att utbildade patienter bidrar med sin expertis, som jämlika aktörer i skapandet av god hälsa, säger Cristin Lind, projektledare.

EUPATI Sverige har utvecklat en digital utbildning för patienter och företrädare som lanseras i november. Hela utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från patientrörelsen, industrin, akademin och offentliga myndigheter. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.

Utbildningen består av förinspelade filmer som varvas med korta kunskapsfrågor. Deltagarna kommer bland annat öka sina kunskaper om forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och precisionsmedicin och om läkemedels väg från idé till patient.​ Utbildningen fokuserar också på tillståndsprocessen: Vad krävs för att ett läkemedel ska bli godkänt och eventuellt subventioneras? Det finns även ett avsnitt om patientdelaktighet, mänskliga rättigheter, etik och hur man är delaktig som patient. När man har gått hela utbildningen, som tar cirka 12 timmar, får man ett diplom som innebär att man får kalla sig EUPATI Sverige expertpatient och man ingår då i EUPATI Sveriges samverkans nätverk.

I våras kördes en testomgång av utbildningen för en mindre grupp deltagare med olika erfarenheter och bakgrund. De som deltog i testomgången har gett feedback på utbildningens innehåll och upplägg och utbildningen har förbättrats och anpassats för att bli tillgänglig för fler. Testomgången resulterade i att det nu finns 24 diplomerade EUPATI Sverige expertpatienter, med goda kunskaper om forskning och utveckling inom läkemedel och medicinteknik.

EUPATI Sverige startade i september 2021 som ett projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av Funktionsrätt Sveriges och är nu är inne på sitt sista projektår och ska bilda en ideell förening så att EUPATI Sverige kan leva vidare. – Vi hoppas att EUPATI Sverige ska ge kraft till patienter i Sverige och deras organisationer, så att alla dessa stärks, avslutar Cristin Lind.

Välkommen att läsa mer om EUPATI Sverige och prenumerera på nyheter på eupati.se

 

Sagt av pilotdeltagare i EUPATI…

”Jag tycker att det är viktigt att EUPATI Sverige finns för att jag som patient ska komma förberedd när jag ska delta i ett projekt. Jag vill lära mig mer!”

”Ni har verkligen hittat bra föreläsare. De var pålästa. Jag tycker också att ämnena var intressanta”

”Det ger mig en legitimitet, att jag har en specialistutbildning”

Om EUPATI

  • EUPATI är en förkortning för European Patients Academy on Therapeutic Innovation, det vill säga, en europeisk patientakademi för hälsofrämjande innovation.
  • EUPATI bildades som ett EU-initierat projekt 2012. Idag drivs EUPATI som en stiftelse med säte i Nederländerna och med 24 nationella plattformar, varav Sverige är en.
  • Huvuduppdraget är att erbjuda utbildning som stärker patienter och patientföreträdare med kunskap och kompetens, så att de kan samverka effektivt med alla aktörer inom utveckling och införande av läkemedel, medicinteknik och kliniska studiers alla faser.
  • Organisationen bedriver även påverkansarbete för att patienter ska bli delaktiga i det arbete som myndigheter och andra beslutsfattande organ bedriver, inom hälsa, vård och omsorg.
  • Syftet är att utbilda patienter så att de kan delta som jämlika aktörer i utveckling av läkemedel på EU- nivå.

Sjuk men inte ensam

“Det var något som också var en stor grej för mig i början. Att jag var inte konstig i huvudet. Jag hade ingen depression eller någonting, utan jag var sjuk. Och jag var inte ensam. Det är viktigt att man känner att man inte är ensam tycker jag. Att man kan träffa och prata med andra i liknande situation.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Nyheter om förbundet