Ny statistik från Socialstyrelsen: Sköldkörtelmedicinering ökar kraftigt bland män

Publicerad:

Pressmeddelande den 4 januari 2021
Antalet svenska män som får behandling mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, har ökat med 75 procent sedan 2006, visar läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet har sammanställt.

– Allt fler män får sköldkörtelhormon utskrivet. Men eftersom sköldkörtelsjukdom ofta förknippas med kvinnor finns det en risk att många män inte söker eller får den vård de behöver, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.

Socialstyrelsen började föra register över förskrivningen av sköldkörtelhormon 2006. Sedan dess har antalet män som får behandling ökat med 75 procent, från 48 700 till 85 400 män. Bland kvinnor, som är i majoritet av de behandlade, ökade förskrivningen med 49 procent under samma period.

Regionerna har olika rekommendationer om kriterier för diagnos och behandling. I dag görs ingen uppföljning av patienter på gruppnivå, vilket gör att det saknas tillräcklig kunskap om orsaker, behandlingsresultat, långtidseffekter och samsjuklighet.

– Sveriges Kommuner och Regioner behöver skyndsamt införa ett nationellt vårdprogram och ett kvalitetsregister även för hypotyreos. Först då kan vi få en mer jämlik vård och förbättra livskvaliteten för de män och kvinnor som är drabbade, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Under 2019 behandlades nära en halv miljon svenskar för hypotyreos. Det är ungefär lika många som behandlas för diabetes.

Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg. Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, värk, frusenhet och minnesproblem. Det kan också leda till problem med potens och fertilitet.

Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon. Behandlingen är oftast livslång.

Så har antalet män som
 behandlas med sköldkörtelhormon ökat
Antal i befolkningen som behandlas med sköldkörtelhormon 2006 och 2019, 0–85+ år.
2006 började Socialstyrelsen började föra register över förskrivningen av sköldkörtelhormon.
Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel, 2020-10-08.

Län Män, 2006 Män, 2019 Ökning, i procent Kvinnor, 2006 Kvinnor, 2019 Ökning, i procent
Blekinge län 895 1 734 94 4 636 6 888 49
Dalarnas län 1 209 2 052 70 6 823 9 405 38
Gotlands län 270 400 48 1 531 2 039 33
Gävleborgs län 1 830 3 266 78 9 638 13 571 41
Hallands län 1 848 3 623 96 8 677 14 354 65
Jämtlands län 583 1 117 92 3 186 4 681 47
Jönköpings län 1 462 2 444 67 7 642 10 923 43
Kalmar län 1 290 2 450 90 6 345 10 060 59
Kronobergs län 903 1 649 83 4 665 7 268 56
Norrbottens län 1 860 2 682 44 8 783 10 813 23
Skåne län 6 204 12 400 100 33 533 53 960 61
Stockholms län 10 187 17 775 74 58 633 90 311 54
Södermanlands län 1 169 1 957 67 7 048 9 844 40
Uppsala län 1 700 3 688 117 8 835 15 841 79
Värmlands län 1 691 2 390 41 8 627 10 757 25
Västerbottens län 1 681 2 774 65 8 375 11 324 35
Västernorrlands län 1 383 2 530 83 6 819 10 018 47
Västmanlands län 1 457 2 296 58 7 692 10 391 35
Västra Götalands län 7 926 13 333 68 42 616 62 286 46
Örebro län 1 409 1 968 40 7 633 9 581 26
Östergötlands län 1 832 3 212 75 10 212 15 438 51
Riket 48 667 85 399 75 260 965 388 053 49Fakta omhypotyreos

1. Underfunktion i sköldkörteln, primär hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna.
2. Nästan en halv miljon svenskar får behandling. Mörkertalet tros vara stort.
3. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
4. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, värk, torr hud, minnesproblem och nedstämdhet.
5. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon. Behandlingen är oftast livslång.
6. Hypotyreos behandlas i dag främst med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) som är det tredje vanligaste förskrivna läkemedlet till kvinnor under 2019.
7. Förskrivningen av alternativ till standardbehandlingen ökar dock kraftigt, mer än förskrivningen av levotyroxin.

Läs mer om sköldkörtelsjukdom och hypotyreos hos Sköldkörtelförbundet: https://skoldkortelforbundet.se/sjukdomar/


Sköldkörtelförbundet arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätt till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte.

Publicerad: 4 januari 2021

Foto: Cheap Ski Gear – Mens

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete