Sjukdomar

Över 450 000 svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Den vanligaste formen av sköldkörtelrubbning är hypotyreos – en underfunktion i sköldkörteln. Man kan också ha en överfunktion – då kallas det hypertyreos. Det finns även olika varianter av cancer i sköldkörteln.

Så fungerar sköldkörteln

Sköldkörteln styrs av hypofysen i hjärnan, som skickar ut ett hormon som heter TSH. TSH sätter takten på sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormonerna T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin. Hormonerna omvandlas genom komplicerade processer i kroppen och är nödvändiga för kroppens celler och organ. Hormonerna omvandlas i vävnader, som t ex i lever, muskler och hjärna, men också på cellnivå där de sedan direkt ska verka. Sköldkörtelhormon reglerar ämnesomsättningen i varje cell i kroppen.

Underfunktion – hypotyreos

Hypotyreos betyder brist på sköldkörtelhormon. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg i cellerna och detta leder till många och varierande symtom som påverkar hela kroppen. Kroppen blir som en motor med för lite bensin. Förr i tiden sa man ibland ”struma”, men detta betyder bara att sköldkörteln är förstorad och är inte synonymt med hypotyreos. Ännu längre tillbaka i tiden var namnet på hypotyreos ”myxödem”.

Läs mer

Överfunktion – hypertyreos

Hypertyreos betyder överskott av sköldkörtelhormon. För mycket sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för hög i cellerna och detta leder till många och varierande hypertyreossymtom som påverkar hela kroppen. Kroppen blir som en motor som går på högvarv, hjärtat kan ta skada och man kan bli trött och “utbränd”. Hypertyreos kallas också för tyreotoxikos eller giftstruma.

Läs mer

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer drabbar alla åldrar men är ovanlig hos barn. Varje år upptäcks 6-700 nya fall av sköldkörtelcancer i Sverige. Minst två tredjedelar av patienterna är kvinnor. Det vanligaste symtomet på sköldkörtelcancer är en knöl som i de flesta fall syns utanpå halsen. Omkring 5 procent av befolkningen i Sverige har knölar i sköldkörteln, men bara ett fåtal är cancer.

Läs mer

Fick du svar på dina frågor?

Sköldkörtelsjukdomar är komplexa och symtomen är många och individuella. Om du inte får svar på dina funderingar, i vården eller här på sidan, kontakta oss! Vi finns även på Facebook där drabbade delar sin kunskap och sina erfarenheter med varandra, och som medlem får du dessutom tillgång till en sluten Facebookgrupp enbart för förbundets medlemmar.