Sjukdomar

Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Alla kroppens celler är beroende av sköldkörtelhormon, och det är viktigt att den fungerar som den ska för att man ska må bra. Omkring 500 000 svenskar är diagnostiserade med sköldkörtelsjukdom. Den vanligaste diagnosen är hypotyreos, vilket är en underfunktion i sköldkörteln. Vid hypertyreos har man tvärtom en överfunktion i sköldkörteln. Det finns även olika varianter av sköldkörtelcancer.

Så fungerar sköldkörteln

Sköldkörteln styrs av hypofysen i hjärnan, som skickar ut ett hormon som heter TSH (tyreoidea-stimulerande hormon). TSH sätter takten på sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormonerna T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin. Hormonerna omvandlas genom komplicerade processer i kroppen och är nödvändiga för kroppens celler och organ. Hormonerna omvandlas i vävnader, som t ex i lever, muskler och hjärna, men också på cellnivå där de sedan direkt ska verka. Sköldkörtelhormon reglerar ämnesomsättningen i varje cell i kroppen.

Hypotyreos - underfunktion i sköldkörteln

Hypotyreos är en folksjukdom och den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom i Sverige. Om du har hypotyreos är sköldkörteln underaktiv och producerar för lite sköldkörtelhormon (”hypo” är grekiska och betyder ”under”). Vanliga orsaker till hypotyreos är autoimmunitet (Hashimotos sjukdom), operation eller strålbehandling. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg i cellerna – kroppen går på sparlåga. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, torr hud, minnesproblem och nedstämdhet. Diagnosen ställs vid läkarbesök genom klinisk undersökning och blodprov. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon, så kallad substitutionsbehandling. Behandlingen är oftast livslång. Med individuellt anpassad behandling kan de flesta leva som vanligt och utan risk för komplikationer.

Läs mer

Hypertyreos - överfunktion i sköldkörteln

Hypertyreos betyder överskott av sköldkörtelhormon. För mycket sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för hög i cellerna och detta leder till många och varierande hypertyreossymtom som påverkar hela kroppen. Kroppen blir som en motor som går på högvarv, hjärtat kan ta skada och man kan bli trött och “utbränd”. Hypertyreos kallas också för tyreotoxikos eller giftstruma.

Läs mer

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer drabbar alla åldrar men är ovanlig hos barn. Varje år upptäcks 6-700 nya fall av sköldkörtelcancer i Sverige. Minst två tredjedelar av patienterna är kvinnor. Det vanligaste symtomet på sköldkörtelcancer är en knöl som i de flesta fall syns utanpå halsen. Omkring 5 procent av befolkningen i Sverige har knölar i sköldkörteln, men bara ett fåtal är cancer.

Läs mer

Fick du svar på dina frågor?

Sköldkörtelsjukdomar är komplexa och symtomen är många och individuella. Om du inte får svar på dina funderingar, i vården eller här på sidan, kontakta oss! Vi finns även på Facebook där drabbade delar sin kunskap och sina erfarenheter med varandra, och som medlem får du dessutom tillgång till en sluten Facebookgrupp enbart för förbundets medlemmar.