Om du misstänker att du har hypotyreos eller hypertyreos så är det viktigt att du vet hur sjukdomen kan skilja sig åt för dig som är man. För trots att kvinnor har 4-5 gånger högre risk att drabbas av en sköldkörtelsjukdom, så kan även män drabbas. Symtomen är liknande oavsett kön men det finns även specifika symtom för män som är bra att känna till, så att du som drabbats kan få behandling så snart som möjligt. Här kan du läsa mer om över- och underfunktion i sköldkörteln och hur det påverkar dig som man.

En sköldkörtelsjukdom kan yttra sig på olika sätt, varav de vanligaste är hypotyreos och hypertyreos. I det första fallet producerar sköldkörteln för lite hormon, och i det andra fallet tillverkar sköldkörteln för mycket hormon.

De vanligaste orsakerna till att få hypo- och hypertyreos är autoimmuna. Autoimmun betyder att det egna immunförsvaret attackerar kroppens vävnader, i detta fall sköldkörteln. För hypotyreos är den vanligaste orsaken Hashimotos Tyreoidit och för hypertyreos Graves sjukdom. För att få veta om du har en autoimmun orsak till dina sköldkörtelbesvär behöver du ta prov på nivåerna av antikroppar mot sköldkörteln. De vanligaste är TPO och TG vid hypotyreos eller TRAK vid hypertyreos.

Symtomen för över- och underproduktion av sköldkörtelhormon hos män liknar symtomen hos kvinnor, men det finns även symtom som är specifika för män:

  • Erektionsproblem
  • Låg spermahalt
  • Minskad muskelmassa och
  • Tidig skallighet är några symtom som kan orsakas av obehandlad hypotyreos eller hypertyreos.

För mycket sköldkörtelhormon kan också leda till minskat testosteron i kroppen.

Ett av de vanligaste symtomen hos både män och kvinnor är att man upplever trötthet som inte försvinner trots att man sover ordentligt. Tröttheten kan vara så stor att man inte längre har energi att göra de saker man tidigare orkat med, eller att saker som man egentligen ser fram emot behöver ställas in på grund av att man är för trött. En del personer beskriver tröttheten som förlamande.

Sjuk men inte ensam

“Det var något som också var en stor grej för mig i början. Att jag var inte konstig i huvudet. Jag hade ingen depression eller någonting, utan jag var sjuk. Och jag var inte ensam. Det är viktigt att man känner att man inte är ensam tycker jag. Att man kan träffa och prata med andra i liknande situation.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Att leva med hypotyreos eller hypertyreos som man kan innebära en rad unika utmaningar. Även om många av symtomen och problemen överlappar för kvinnor och män, finns det vissa aspekter som kan vara särskilt utmanande för män. Här är några av de utmaningar som män med sköldkörtelsjukdom kan uppleva:

Rätt diagnos dröjer. Sköldkörtelsjukdomar drabbar främst kvinnor, det gäller både hypo- och hypertyreos. Det kan leda till att symtom hos män ignoreras eller feldiagnosticeras. Det kan vara svårt för män att få rätt diagnos eftersom både patienter och läkare kanske inte tänker på hypotyreos som en möjlig orsak till symtomen.

Tappar gnistan. Viktuppgång, minskad muskelmassa, trötthet och låg sexlust, kan göra att du inte känner igen dig själv. Det i sin tur kan leda till sämre självförtroende och självkänsla.

Sexuella hälsan sämre. Sköldkörtelhormoner styr nivåerna av det främsta manliga hormonet testosteron på flera sätt. När sköldkörteln hamnar i obalans kan nivåerna av testosteron sjunka. Som en följd av mindre energi och lägre testosteron är det inte ovanligt att sexlusten minskar. Du kanske inte har samma lust, får erektil dysfunktion eller andra sexuella problem. Om du lever i en relation är det då naturligt att den påverkas. 

Sociala livet halkar efter. Känner du dig trött kanske du inte orkar engagera dig lika mycket i vänner och familj. Får du inte dina sociala behov tillfredsställda eftersom du helt enkelt inte har energin, kan du känna dig isolerad och ensam. 

Prestera på jobbet. Om du har minskad fysisk ork eller känner att hjärnan inte hänger med, påverkar det såklart även jobbet. När du inte presterar lika bra som tidigare är det frustrerande och kanske måste du lägga en del karriärmål på is. Läs mer om sköldkörteln och arbetsliv. 

Hitta rätt behandling. Den vanligaste behandlingen är tabletter med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox). Behandlingen är oftast livslång. Det kan vara krångligt att hitta rätt dos och/eller rätt läkemedel. Alla blir inte helt symtomfria med enbart Levain/Euthyrox och du kan behöva utforska andra alternativ.

Nu när du vet mer om vilka utmaningar som kan finnas med att leva med hypo- eller hypertyreos som man – är det dags att tipsa om hur du kan hantera utmaningarna. 

Lär dig mer om sjukdomen. Kanske viktigast av allt är du lär dig mer om sjukdomen så att du förstår dina symtom och kan be om rätt hjälp. Här hos Sköldkörtelförbundet finns resurser som hjälper dig att utrusta dig med kunskap. 

Berätta för omgivningen. Vänner, familj och arbetsgivare kan alla ha nytta av att veta mer om sjukdomen och hur den påverkar just dig. Vill du inte vara den som förklarar kan du återigen hänvisa dem till Sköldkörtelförbundet för ökad förståelse för sjukdomen och hur den påverkar livet. 

Hitta en lyhörd läkare. Känner du dig inte lyssnad på av din läkare är det tillåtet att byta till en annan. Du har rätt att känna att du blir tagen på allvar med dina symtom. 

Regelbundna kontroller och blodprov. Hormoner förändras hela tiden och är i samspel med varandra och omgivningen. Därför behöver du regelbundet ta prover för att säkerställa att du fortfarande tar rätt dos läkemedel. 

Håll ett öga på testosteronet.  Normalt ökar testosteronvärdet när behandling med sköldkörtelhormon inleds. Om en uppföljning fortfarande visar låga värden, kan behandling med testosteron vara en hjälp. 

Prata med andra. Patientgrupper är ett bra sätt att dela tips och tankar om hur det är att leva med sköldkörtelsjukdom. På sociala media som Facebook finns grupper för personer med sköldkörtelsjukdom där du kan delta i diskussioner. 

Hantera stress och mental hälsa. Psykolog och terapeut kan vara en hjälp när du ska hantera mentala och känslomässiga utmaningar med sköldkörtelsjukdom.  Stresshanteringstekniker som meditation och yoga kan också vara bra.

Livsstilsförändringar. Att äta bra, sova tillräckligt och röra på dig är alla förutsättningar för att må så bra som möjligt. Det kan kännas oöverstigligt med bristande energi men välj något till att börja med och lägg till fler positiva saker efter hand. 

Läs mer om Sköldkörtelförbundets medlemmars erfarenheter av att må så bra som möjligt.