Kopplingen mellan sköldkörtelsjukdom och andra sjukdomar

Samsjuklighet innebär att personer med en viss sjukdom har en ökad sannolikhet att drabbas av vissa andra sjukdomar. Det finns exempelvis andra autoimmuna sjukdomar som har ett samband med autoimmun sköldkörtelsjukdom (Hashimotos och Graves). Det gäller bland annat atrofisk gastrit (B12-brist), perniciös anemi, Addisons sjukdom, typ 1-diabetes, vitiligo, reumatoid artrit (RA), celiaki, Sjögrens syndrom, SLE och alopeci.

Vanligt med sköldkörtelsjukdom vid celiaki – och tvärtom

Svullen, nedstämd eller trött? Det kan vara hypotyreos eller celiaki – ibland både och. Det är inte ovanligt att dessa autoimmuna sjukdomar går hand i hand.

Cirka 150 000 svenskar har diagnosen celiaki. Upp till 30 procent av alla med celiaki har också hypotyreos. Samtidigt har upp till sju procent av alla med hypotyreos celiaki. Det finns flera anledningar till att celiaki och sköldkörtelsjukdomar kan drabba dig samtidigt.

  • De har gemensamma genetiska orsaker
  • Båda är relativt vanliga autoimmuna sjukdomar
  • En autoimmun sjukdom ökar risken att diagnosticeras med fler

Även du med den vanligaste formen av hypertyreos – Graves sjukdom har större risk än allmänna befolkningen att vara drabbad även av celiaki. Ungefär 10 procent av alla med Graves har även andra autoimmuna sjukdomar. Vissa forskare menar att alla med Graves borde screenas för celiaki.

Överlappande symtom

Både celiaki och hypotyreos påverkar hela kroppen, därför har sjukdomarna också gemensamma symtom. Det kan handla om förstoppning eller andra symtom från mag-tarmkanalen, ledsmärta, trötthet, depression, håravfall, infertilitet eller oregelbunden mens samt missfall. Rätt tester kan ge besked om du har en eller båda diagnoserna.

Celiaki kan göra att du tar upp läkemedel sämre, inklusive läkemedel för hypotyreos. Svängande hormonvärden på blodprover kan därför vara en indikation att du har en inflammation i tarmen, möjligen orsakad av celiaki.

Äta glutenfritt vid hypotyreos?

Gluten är ett protein i många av våra vanligaste sädesslag. Behandlingen vid celiaki är en helt glutenfri kost. Men kan glutenfri kost vara en bra idé även vid hypotyreos? Gluten sägs kunna förvirra immunförsvaret att attackera sköldkörteln men det tros också kunna öka risken för hypotyreos genom dess påverkan på tarmen. I dagsläget finns inget entydigt svar på frågan, men många med hypotyreos upplever sig haft nytta av att utesluta gluten.

Deprimerad? Det kan bero på sköldkörteln

Det finns ett samband mellan depression och sköldkörtelsjukdom och många lider i onödan. Rätt behandling av sköldkörteln kan förbättra den psykiska hälsan.

– Troligen borde vissa som äter antidepressiv medicin behandlas med sköldkörtelhormoner istället, säger Katarina Lunner från Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörteln är en fjärilsformad körtel på halsens framsida. Den styr ämnesomsättningen, och har en kraftfull inverkan på hela kroppen. Varenda cell, vävnad och organ, allt ifrån muskler och hud till matsmältningssystem, hjärta och hjärna påverkas av sköldkörteln. Hypotyreos får hela kroppen, inklusive hjärnan, att gå på lågvarv. Många patienter lider av försämrad koncentration och minne samt ”hjärndimma” och hjärntrötthet, vilket leder till nedsatt arbetsförmåga och dålig livskvalitet.

– Depression och hypotyreos har ett samband. I vår Sifo-undersökning svarade 23 procent att de har både hypotyreos och depression. Det kan jämföras med att andelen deprimerade i den vanliga befolkningen är 5 procent, berättar Katarina Lunner. Var tionde person med hypotyreos är också drabbad av utmattningssyndrom. Dessutom har Socialstyrelsen rapporterat att kvinnliga patienter med hypotyreos använder 60 procent mer antidepressiva läkemedel än kvinnor som inte har diagnosen.

Hypotyreos och depression kan ibland förväxlas. Så här kan du skilja på sjukdomarna:

Gemensamma symtom

1. Nedstämdhet
2. Trötthet
3. Viktuppgång
4. Förlorad sexlust
5. Koncentrationssvårigheter

Mer typiskt för depression

1. Sömnproblem
2. Ångest, irritation, ilska
3. Låg självkänsla
4. Känsla av hopplöshet
5. Självmordstankar

Troligare hypotyreos

1. Frusenhet
2. Förstoppning
3. Låg puls
4. Torr hud och torrt hår
5. Ont i leder och muskler

Fakta om hypotyreos

  • En halv miljon svenskar har hypotyreos, och det är en av våra största folksjukdomar.
  • Drabbar främst kvinnor och fler insjuknar med ökad ålder. Den snabbaste ökningen just nu sker dock i åldrarna 20–40 år
  • Autoimmun inflammation i sköldkörteln, även kallad Hashimotos sjukdom, är den vanligaste orsaken till hypotyreos.

Artikeln ovan är publicerad i Folkhälsa Sveriges bilaga. Läs hela artikeln här.