Pressmeddelande: Dramatisk ökning av sköldkörtelsjukdom hos unga kvinnor

Publicerad:

Var tionde kvinna över 20 år behandlades under 2019 för underfunktion i sköldkörteln. Den största ökningen finns bland yngre kvinnor i åldern 20–39 år, där antalet fördubblades under åren 2006–2019, visar färsk läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt. 

– Siffrorna pekar på ett stort behov av forskning om varför sköldkörtelsjukdomar ökar så dramatiskt, inte minst hos unga kvinnor. Denna folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige måste prioriteras högre, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Under 2019 behandlades närmare en halv miljon svenskar, hela 4,6 procent av befolkningen för hypotyreos. Bland kvinnor i åldern 20–84 år var andelen 10 procent, och bland kvinnor i åldern 20–39 år har förekomsten fördubblats – från 2,3 procent år 2006 till 4,5 procent år 2019 som behandlas för hypotyreos. Det innebär en ökning med 91 procent under 14 år.

I en rapport från 2018 slår Socialstyrelsen fast att det behövs ett kunskapsstöd till regionerna för att möta den stora ökningen av patienter och minska de stora variationerna i hur patienterna behandlas. Trots att rapporten kom för två år sedan har arbetet med att ta fram ett sådant kunskapsstöd ännu inte påbörjats. I Sverige finns inte heller något nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdomar där uppföljning av behandling, livskvalitet, långtidseffekter och samsjuklighet dokumenteras.

– Trots behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. För att fler ska må bra bör regionerna införa vårdprogram och kvalitetsregister som ökar kunskapen om hur vården fungerar och kan förbättras, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

För mer information:
Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

***

Fakta om hypotyreos och hur sjukdomen behandlas:

Underfunktion i sköldkörteln, primär hypotyreos, är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, torr hud, minnesproblem och nedstämdhet. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon. Behandlingen är oftast livslång.

Hypotyreos behandlas i dag främst med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) som är det tredje vanligaste förskrivna läkemedlet till kvinnor under 2019. Förskrivningen av alternativ till standardbehandlingen ökar dock kraftigt, mer än förskrivningen av levotyroxin.

Läs mer om sköldkörtelsjukdom och hypotyreos hos Sköldkörtelförbundet: https://skoldkortelforbundet.se/sjukdomar/


Bilaga: Statistik från socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

1. Andel av befolkningen som behandlas med sköldkörtelhormon

2. Antal patienter som hämtat ut läkemedel med sköldkörtelhormon mellan 2006-2019


3. Andel av samtliga kvinnor per län som har hämtat ut läkemedel med sköldkörtelhormon under 2019

4. Antal patienter som behandlas med sköldkörtelhormon per 1 000 invånare i olika län


Sköldkörtelförbundet arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätt till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte.

Flera tidningar har redan skrivit om nyheten:

Göteborgs-Posten skriver Fler unga kvinnor drabbas av hormonsjukdom

Svenska Dagbladet skriver Fler unga kvinnor drabbas av hormonsjukdom

Norra Skåne skriver Fler unga kvinnor drabbas av hormonsjukdom

Vasabladet (Finland) skriver Fler unga kvinnor drabbas av hormonsjukdom

med flera.

Mer Förbundets påverkansarbete Mer Media & opinion