Pressmeddelande: Dramatiskt ökad förskrivning av alternativ till Levaxin

Publicerad:

På tre år (2013–2016) har förskrivningen av sköldkörtelläkemedel innehållande naturligt sköldkörtelhormon (T4+T3) ökat med 149 procent och Liothyronin (T3) ökat med 113 procent. 

Under samma period har förskrivningen av standardläkemedlet Levaxin (T4) ökat med 9 procent. Sköldkörtelförbundet ser den stora ökningen av alternativ till Levaxin som tecken på att fler och fler patienter med underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) och deras läkare, har insett att de kvarstående symtomen och ohälsan kan ha att göra med en dåligt fungerande behandling.

Idag diagnostiserar läkarna hypotyreos efter blodprover. Om blodvärdena når referensintervallen för vad som anses normalt, anses patienten vara välbehandlad. Symtomlindring vägs sällan in vid uppföljning av behandlingen.

– Sjukvården behöver bli bättre på att fokusera på patientens symtom och inte bara behandla efter blodproverna, säger Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Individanpassad vård, där bland annat läkemedelsval anpassas utifrån den enskilde patienten och hur denne har svarat på annan behandling, är idag en självklarhet inom flera andra sjukdomsområden.

– Det är egentligen inte underligt att en av de största sjukdomsgrupperna, sköldkörtelpatienterna, också vill ha möjlighet att prova alternativ när inte standardmedicinen hjälper dem. Att förutsätta att ett och samma läkemedel ska passa för nära en halv miljon patienter, är långt ifrån en individanpassad vård, säger Anders Palm.

Läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon (NDT) och Liothyronin står idag för enbart 2 procent av förskrivningen av behandling mot hypotyreos. Nu menar Sköldkörtelförbundet att studier skyndsamt behöver startas för att bättre förstå hur de olika preparaten som finns att tillgå förbättrar patienters symtombild, och generellt öka kunskapsinsamlingen kring sköldkörtelns sjukdomar och patienters mående.

– Med detta sagt vill jag poängtera att vi inte kunnat hitta någon evidens för att standardmedicinen Levaxin gör patienterna symtomfria och kliniskt återställda, så även detta preparat behöver mer forskning, säger Anders Palm.

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel 

FAKTA:
Levaxin (levotyroxin): Innehåller en syntetisk variant av sköldkörtelhormonet T4, som är ett prohormon till T3. Cirka 440 000 personer i Sverige medicinerar med Levaxin, vilket gör det till Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel.

Liothyronin (liotyronin): Innehåller en syntetisk variant av det aktiva sköldkörtelhormonet T3. Cirka 8 000 personer i Sverige medicinerar med Liothyronin enligt statistik från Socialstyrelsen. Det finns dock ett mörkertal då självmedicinering förekommer.

Läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT: Var standardbehandling fram till 1980-talet då Levaxin tog över marknaden. Utvinns från gris och innehåller alla de sköldkörtelhormoner som en sköldkörtel producerar (T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin). Är idag ett licenspreparat som cirka 800 personer får utskrivet enligt statistik från Socialstyrelsen. Det finns dock ett mörkertal då självmedicinering förekommer.

Om sköldkörtelsjukdom: Sköldkörteln producerar bland annat de livsviktiga hormoner som kallas tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur kroppen utvinner energi från det vi äter och omvandlar detta till ATP, cellernas bränsle. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska, exempelvis under och efter ett autoimmunt angrepp, går denna process långsammare eller snabbare än normalt. Tillståndet när sköldkörteln är underaktiv eller bortopererad kallas hypotyreos och kan ge symtom så som sjuklig trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m.

LÄS OCKSÅ:

Pressmeddelande: Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

https://skoldkortelforbundet.se/pressmeddelande-patienter-upplever-stora-kunskapsbrister-inom-skoldkortelvarden/

https://skoldkortelforbundet.se/ny-riksdagsmotion-overge-foraldrade-behandlingsmetoder-och-individanpassa-varden-vid-skoldkortelsjukdom/

Symtom trots ”optimal” behandling med Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel

Endokrinologiprofessor: ”Det finns en kunskapsproblematik inom sköldkörtelområdet”


Tillsammans kan vi göra skillnad! Vi arbetar för: Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Bli medlem idag!

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete