Pressmeddelande: Sköldkörtelförbundet nu medlemmar i Funktionsrätt Sverige

Publicerad:

Funktionsrätt Sverige har i dagarna haft kongress och beviljat Sköldkörtelförbundet medlemskap.

– Funktionsrätt Sverige jobbar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Vi gör det på en rad olika områden som exempelvis hälso- och sjukvården, LSS, skola och vuxenutbildning, arbetsmarknad och socialförsäkringen. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund, säger Nicklas Mårtensson, nyvald ordförande för Funktionsrätt Sverige.

På kongressen antog vi medlemsförbund prioriteringar för den kommande tvåårsperioden. Särskilt ska frågan om höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen drivas. Vi ska också verka för att Funktionsrättskonventionen följs och följs upp. Vi ska också värna och bevaka funktionsrätten och dess grundfundament jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, likvärdighet och mångfald som är viktigare än någonsin.

– Funktionsrätt Sverige ger oss nya ytor för samverkan med andra förbund och tillgång till påverkansmöjligheter vi inte kan skaffa oss som en ensam röst, säger Anna Bergkvist, ordförande Sköldkörtelförbundet.

Funktionsrätt Sverige samlar 52 förbund. På kongressen blev även Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom och Narkolepsiföreningen Sverige medlemmar.

– Det är mycket värdefullt för oss att Sköldkörtelförbundet bidrar med sitt unika perspektiv och erfarenheter som bidrar till att stärka vår gemensamma berättelse, ökar vår mångfald, legitimitet och därmed våra påverkansmöjligheter. Vi hoppas att medlemskapet innebär att förbundet tar en aktiv roll och såväl bidrar i vårt gemensamma arbete som att nominera egna representanter till våra representationsuppdrag till exempelvis myndighetssamråd, expertuppdrag och andra roller där förbundet kommer att företräda såväl förbundets medlemmar som hela funktionsrättsrörelsen, säger Nicklas Mårtensson.

Mer Nyheter om förbundet Mer Förbundets påverkansarbete