Pressmeddelande: Stora regionala skillnader i behandling av sköldkörtelsjukdom

Publicerad:

Ny kartläggning:
Stora regionala skillnader i behandling av sköldkörtelsjukdom

Trötthet, nedstämdhet och värk är vanliga symtom vid underfunktion i sköldkörteln. Men andelen svenskar som får behandling med sköldkörtelhormon skiljer sig kraftigt åt över landet, visar ny läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt.

– Det är allvarligt att det spelar roll var i landet man bor om man ska få rätt behandling för sin sjukdom. I dag är det många drabbade som inte får den hjälp de behöver, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Förskrivningen av läkemedel med sköldkörtelhormon skiljer sig kraftigt åt över landet. Under 2019 var förskrivningen högst i Gävleborgs län, Hallands län och Blekinge län. Lägst var förskrivningen i Dalarnas län, Örebro län och Jönköpings län. Andelen behandlade i Gävleborgs län var hela 59 procent högre jämfört med Jönköpings län. Den stora majoriteten av patienterna får sin behandling i primärvården.

Regionerna har olika rekommendationer om kriterier för diagnos och behandling. I dag görs heller ingen uppföljning av patienterna på gruppnivå, vilket gör att det saknas tillräcklig kunskap om orsaker, behandlingsresultat och samsjuklighet.

– Sveriges kommuner och regioner behöver skyndsamt införa ett nationellt vårdprogram och ett kvalitetsregister för hypotyreos. Först då kan vi få en mer jämlik vård och förbättra livskvaliteten för det stora antal svenskar som är drabbade, säger Anna Bergkvist.

Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Under 2019 behandlades nära en halv miljon svenskar för hypotyreos.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet
anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se, 070-284 84 12

Sköldkörtelförbundetarbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätt till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte.

+++

Fakta om hypotyreos

– Underfunktion i sköldkörteln, primär hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, var tionde svensk kvinna är drabbad.
– Nästan en halv miljon svenskar får behandling. Mörkertalet tros vara stort.
– Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
– Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, värk, minnesproblem och nedstämdhet.
– Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon. Behandlingen är oftast livslång.
– Hypotyreos behandlas i dag främst med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) som är det tredje vanligaste förskrivna läkemedlet till kvinnor under 2019.
– Förskrivningen av alternativ till standardbehandlingen ökar mer än den relativa förskrivningen av levotyroxin.

Läs mer om sköldkörtelsjukdom och hypotyreos hos Sköldkörtelförbundet: https://skoldkortelforbundet.se/sjukdomar/

Bilaga: Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

Antal patienter som behandlades med sköldkörtelhormon i olika län 2019

Region Antal patienter Patienter/
1000 inv.
Procent Befolkning
Jönköpings län 13 367 37,05 3,7 360 825
Örebro län 11 549 38,21 3,8 302 252
Dalarnas län 11 457 39,89 4,0 287 191
Södermanlands län 11 801 40,04 4,0 294 695
Östergötlands län 18 650 40,40 4,0 461 583
Gotlands län 2 439 41,17 4,1 59 249
Västra Götalands län 75 619 44,23 4,4 1 709 814
Jämtlands län 5 798 44,50 4,5 130 280
Kronobergs län 8 917 44,61 4,5 199 886
Stockholms län 108 086 46,11 4,6 2 344 124
Västmanlands län 12 687 46,31 4,6 273 929
Värmlands län 13 147 46,71 4,7 281 482
Skåne län 66 360 48,72 4,9 1 362 164
Västernorrlands län 12 548 51,12 5,1 245 453
Kalmar län 12 510 51,13 5,1 244 670
Uppsala län 19 529 51,89 5,2 376 354
Västerbottens län 14 098 52,19 5,2 270 154
Norrbottens län 13 495 53,87 5,4 250 497
Blekinge län 8 622 53,99 5,4 159 684
Hallands län 17 977 54,58 5,5 329 352
Gävleborgs län 16 837 58,76 5,9 286 547
Riket 473 452 46,28 4,6 10 230 185

Antal patienter som behandlades med sköldkörtelhormon per 1 000 invånare i olika län 2019, karta

Karlskoga tidning lyfter skillnaden i Örebro län mot rikssnittet här.

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete