Rapport från förbundsmötet 2020

Publicerad:

Tack alla medlemmar som deltog för kloka inlägg i debatten och kloka förslag. Sköldkörtelförbundet har nu en antagen verksamhetsplan för kommande år och en budget att följa för 2020.

Valberedningens förslag till såväl revisorer och styrelse antogs av förbundsmötet i stor enighet – här finns hela förslaget. Även valberedning valdes på mötet, de finns här.

Protokoll från mötet hittar du här:

Själv tackar jag ödmjukast för omvalet. Det är en ära att få fortsätta utveckla förbundet i rätt riktning och tack alla ni som kommit med inspel så långt på vad vi borde göra.

Varma hälsningar

Anna Bergkvist, förbundsordförande Sköldkörtelförbundet

Mer Nyheter om förbundet