Sköldkörtelförbundet gästade riksdagen – detta diskuterades med politikerna

Publicerad:

Den 15 juni gästade vi Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och riksdagsledamot i riksdagen.  Vi bjöd in ledamöterna till ett samtal om vad som krävs för att utveckla vården för patienter med sköldkörtelsjukdom.

Cirka en halv miljon personer i Sverige lever med sköldkörtelsjukdom. 2023 fick vi ett vårdprogram för hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) och ett vårdprogram för sköldkörtelcancer finns sedan tidigare. Den stora gruppen sköldkörtelpatienter, de som lever med hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), saknar dock ett vårdprogram. Avsaknaden av vårdprogram innebär bland annat att skillnaderna i landet är stora avseende såväl diagnos, behandling som uppföljning.

Vi vet att upp till en femtedel uppger i undersökningar och i forskningen att de har kvarstående symtom ​​– hur kan politiken styra vården så dessa patienter kan få en ökad livskvalitet och leva ett friskt liv trots sin sjukdom? I samtalet deltog Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet, Katarina Nydahl, verksamhetsledare och medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet, samt Helena Filipsson Nyström, docent i endokrinologi och överläkare på Sahlgrenska som har lett det nationella arbetet med att ta fram ett vårdprogram för hypertyreos.

Vilka är utmaningarna?

  • Det saknas nationella riktlinjer och vårdprogram för hypotyreos – det leder till ojämlik vård, kunskapsbrist och att sjukdomen inte tas på allvar.
  • Stora brister i uppföljningen.
  • Vi vet för lite, och det vi vet når inte ut.

Vad kan riksdagens politiker göra?

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sköldkörtelsjukdom.
  • Tillsätt riktade medel för behandlingsforskning.
  • Lägga sköldkörtelsjukdom till listan av diagnoser när det satsas på kvinnosjukdomar.

Önskar att någon såg helheten

”Om jag fick drömma, då skulle jag önska att någon såg helheten istället för att man får gå till olika ställen och själv försöka lägga pusslet. Det skulle vara fantastiskt om det fanns någonstans dit vi som har problem med sköldkörteln kunde gå, där man verkligen kollade igenom allting. Jag tror att många hade kunnat må bättre om man såg helheten.”

/Carro, 47, medlem sedan 2018

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Förbundets påverkansarbete Mer Media & opinion