Sköldkörtelförbundets kansli växer

Publicerad:

Under våren anställs Emese Gerentsér på deltid som projektledare på Sköldkörtelförbundet. Emese är medicinsk journalist och har arbetat med kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonal i många år men är även UX-designer och UX-writer och jobbar med användarvänlighet i digitala kanaler.

Emese kommer dels ansvara för att ta fram ett koncept för ett professionsråd inom Sköldkörtelförbundet. Rådets syfte är att samla relevanta professioner för att nå ut med kunskap om sköldkörtelsjukdom i vården, och fungera rådgivande till förbundsstyrelsen. 

Emese kommer också undersöka hur hemsidan används och hur vi kan växla upp värdet för medlemmarna och bli fler medlemmar genom att lära oss hur den används.

Molly Giacone anställs som kommunikatör på deltid. Molly jobbar till vardags på Junis som kommunikatör och har en kandidatexamen i media och kommunikation.

Molly kommer ansvara för våra medlemsutskick och sociala medier. Fokus kommer vara att tillgängliggöra all den kunskap som finns om sköldkörtelsjukdom och komma med vardagsnära tips till medlemmar och följare. Vi kommer även utveckla vårt arbete med uppföljning av våra sociala medier tillsammans med Molly. Hon kommer också vara den som ansvarar för vår info-mejl. 

Denna satsning möjliggörs genom att förbundet sökt och beviljats statsbidrag som funktionsrättsorganisation.

Läs mer här.

Mer Nyheter om förbundet