Tack för ett fantastiskt 2020!

Publicerad:

Förbundsordföranden har ordet

Sköldkörtelförbundet fortsätter att växa och fick under året ytterligare två tillskott till den regionala verksamheten runt om i landet – varmt välkomna Kalmar och Jämtlands länsföreningar! Våra länsföreningar gör ett viktigt arbete genom att finnas nära våra medlemmar, driva lokala aktiviteter som kaféträffar och studiecirklar, samt verka regionalt genom dialog och opinionsarbete. Tillsammans gör vi nu förbundets röst ännu starkare!

Vi har under året fortsatt att arbeta strukturerat för att rusta förbundet inför vår första ansökan om statsbidrag. Planen är att ansöka i september 2021 med förhoppningen om ett positivt besked från Socialstyrelsen i början av 2022. I dagsläget bygger förbundets intäkter i princip enbart på medlemsavgifter och engagerade eldsjälar lägger ner många timmar på
helt ideellt arbete. Med ytterligare resurser i förbundet kan vi nå längre med att påverka vården för närmare en halv miljon svenskar som lever med sköldkörtelsjukdom. Högt på önskelistan står ett kansli med administrativ personal, som kan avlasta de förtroendevalda i
deras arbete och som kan ge ännu bättre support till våra medlemmar och andra intressenter som vänder sig till oss på Sköldkörtelförbundet. Vi håller tummarna och hoppas att detta kan vara verklighet när vi skriver nästa verksamhetsberättelse i början av 2022.


Än en gång, varmt tack för det gångna året!
Förbundsstyrelsen,
genom Anna Bergkvist, förbundsordförande

Läs hela vår verksamhetsberättelse för 2020 här.

Mer Nyheter om förbundet