Tema arbetsliv: Chefsjuristens råd till dig som påverkas av din sköldkörtelsjukdom i arbetslivet

Publicerad:

En del med sköldkörtelsjukdom påverkas inte alls på jobbet medan andra påverkas i hög grad.

Karin Lundin, chefsjurist på Akavia, ger råd kring diskriminering på grund av funktionsnedsättning, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad man kan få hjälp med av facket.

Vad ställer arbetsmiljölagen för krav på din arbetsgivare att anpassa din vardag på jobbet? Hur ska man resonera när man får en diagnos – måste man berätta för sin arbetsgivare? Bör man? 

Du har ingen skyldighet att berätta om en sjukdom eller en funktionsnedsättning för arbetsgivaren. Men om diagnosen påverkar arbetet bör du absolut göra det, för att tillsammans med arbetsgivaren hitta lämpliga anpassningar. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att anpassa arbetet om han eller hon inte vet att arbetstagaren har en funktionsnedsättning.

Om man blir sjukskriven – vad måste arbetsgivaren veta?

Du behöver till att börja med sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Om du fortfarande är sjuk den åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgifter om vilken sjukdom du har utan behöver bara intyga att du har en nedsättning av arbetsförmågan. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare, exempelvis vid upprepade sjukskrivningar.

Hur ger diskrimineringslagen mig som arbetstagare ett skydd mot att bli uppsagd när jag blir sjuk? 

När det gäller uppsägning så utgår både diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen från att arbetsgivaren inte får säga upp dig på grund av nedsatt arbetsförmåga till följd av en sjukdom om det är skäligt att arbetsgivaren anpassar arbetet så att du kan utföra de väsentligaste delarna av arbetet.

Vad ställer arbetsmiljölagen för krav på min arbetsgivare att anpassa min vardag på jobbet? 

Lagen ställer krav på att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter, men åtgärderna ska vara skäliga. Vad som är skäligt beror bland annat på anställningens omfattning och längd, arbetsplatsens storlek, vad åtgärderna kostar och om anpassningarna påverkar arbetsmiljön för övriga kollegor. Arbetstagarens egen medverkan till att finna en lösning har också betydelse. Arbetsgivaren ska göra en noggrann utredning av möjligheterna till rehabiliterings- och anpassningsåtgärder inklusive omplacering. Ibland kan en viss omorganisation krävas. Oklarheter eller brister i detta avseende går ut över arbetsgivaren. Många arbetsgivare vill göra rätt och göra anpassningar men de vet inte alltid hur. 

Juristens tre råd till den som får en diagnos som kan påverka arbetsförmågan:

  1. Ta kontakt med ditt fackförbund. Vi kan stötta i dialogen med arbetsgivaren och försöka hitta en lösning tillsammans. Och om vi inte kommer överens kan vi hjälpa dig driva frågan mot din arbetsgivare. 
  2. Ha en öppen dialog med din chef – kanske kan ni hitta en väg fram så arbetet fungerar för dig. 
  3. Undersök om arbetsgivaren har företagshälsovård – deras uppgift är att stötta arbetstagare och arbetsgivare för att hitta lösningar och stötta i arbetslivsrelaterad rehabilitering och stötta med verktyg för anpassning av arbetet. 
Mer Egenvård