Rapport från förbundsråd 2021

Publicerad:

I april samlades Sköldkörtelförbundets länsföreningar, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer för förbundsråd. Förbundsråd är organisationens högsta beslutande organ mellan förbundsmöten och äger rum vart annat år. På mötet tas beslut om rekommendationer för kommande Förbundsmöte som tar de slutgiltiga besluten. På dagordningen stod att lägga 2020 års verksamhet till handlingarna. Förbundets nyvalda revisorer la fram sin första revisionsberättelse, förbundsstyrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse och årsredovisning. Baserat på dessa möteshandlingar tog mötet beslut om att rekommendera ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Pandemin till trots har förbundet varit extremt aktiva i opinionsbildningen och både riks- och länsverksamheten har ställt om och genomförts digitalt. Läs mer om aktiviteterna som gjorts och vårt genomslag i media i vår verksamhetsberättelse.

Protokollet från mötet hittar du här.

Mer Nyheter om förbundet