Sköldkörtelcancer – behandling

Om det finns follikulära celler i cellprovet opereras sköldkörtelhalvan bort där knölen finns för att man ska kunna analysera den och vara säker på vad det är, eftersom det inte behöver vara cancer, utan kan vara en godartad knöl. Är det cancer så opereras hela sköldkörteln bort.

Vid papillär, follikulär och medullär sköldkörtelcancer opereras även de närliggande lymfkörtlarna på halsen bort om cancern spridit sig.

Risker med operation är att man kan skada bisköldkörtlarna (som reglerar den viktiga kalcium-balansen i kroppen) eller att man kan bli hes om man skadar nerver i halsen.

Radiojodbehandling används efter operation för att ge strålbehandling riktad mot sköldkörteln vid papillär och follikulär cancer. Det görs för att minska risken för återfall genom att eventuella kvarvarande cancerceller slås ut, liksom kvarvarande sköldkörtelceller. Medullär cancer tar inte upp jod, och används därför inte vid detta tillstånd.

Papillär och follikulär cancer behandlas sällan med cytostatika eftersom de växer långsamt.

Anaplastisk sköldkörtelcancer växer mycket snabbt och behandlas med strålbehandling, cytostatika och operation. Det förekommer mest hos äldre personer.

Efter behandling av sköldkörtelcancer får man brist på sköldkörtelhormon och behöver livslång hypotyreosbehandling med sköldkörtelhormon.