Ingen ska behöva vara ensam med sin oro och sjukdom

Nära en halv miljon människor i Sverige har en sköldkörteldiagnos. 80% är kvinnor. På senare år har en kraftig ökning bland män blivit känd. Många mår inte bra. Som medlem i Sköldkörtelförbundet kan du som är drabbad eller är anhörig få råd och stöd. Vi skapar möten och forum för medlemmar, där vi hjälper varandra till friskare liv genom erfarenhetsutbyte.