Föreningar

Verksamhet på din hemort

När vi medlemmar träffas och utbyter erfarenheter lär vi oss mer om oss själva, om andra och om vår hälsa. Det är skönt att prata av sig och höra att man inte är ensam med sin situation, få lära sig mer om hur vården fungerar i sitt eget landsting och hur vi skulle kunna påverka den och även få tips om hur man kan må bättre trots sin sjukdom.

Vi har regionala föreningar och grupper eller nätverk ute i landet, där du kan få information om träffar, föreläsningar och andra events i din närhet. I dagsläget nås dessa grupper oftast via en Facebookgrupp, dit du kan söka dig. Dessa grupper är slutna, och allt innehåll visas endast för de som är med i gruppen. Länkar till Facebookgrupperna hittar du här.

Vi har för närvarande regionala föreningar på Gotland, i Gävleborg, Skåne och Västerbotten! Se undermenyn. Och flera är på gång!

Har du frågor kring detta, eller om du själv vill vara med och starta upp en regional eller lokal förening, kontakta oss gärna på: info(at)skoldkortelforbundet.se

Notera att (a) ska bytas ut mot @ – vi har valt att skriva adresserna så här i ett försök att undgå spam.