Hypertyreos – behandling

Vid behandling av hypertyreos försöker man på olika sätt hämma/förstöra sköldkörteln så att den inte kan producera för mycket hormon.

Det finns tre olika behandlingar:

  • Läkemedelsbehandling med tyreostatika
  • Behandling med radioaktivt jod
  • Operation av delar eller hela sköldkörteln (tyreoidektomi)

Tyreostatika

Tyreostatika kan man antingen ge i hög dos för att helt stänga av sköldkörteln och istället ge läkemedel med sköldkörtelhormon, eller i lägre dos för att försöka delvis stänga av sköldkörteln så att hormonnivåerna blir ”lagom”. En potentiell biverkning av tyreostatika är agranylocytos, vilket är en allvarlig sjukdom där man får för låga halter vita blodkroppar så att man blir överkänslig för infektion. Tar man tyreostatika och får feber, ont i halsen och sjukdomskänsla måste man sluta ta medicinen och gå och kontrollera halten vita blodkroppar hos läkaren. Ledvärk, utslag och leverpåverkan är andra potentiella biverkningar.

Ibland är det möjligt att efter ett tag sluta ta tyreostatika vid autoimmun hypertyreos, men risken för återfall med hypertyreos är hög. 2019 medicinerades 10 271 personer med tyreostatika i Sverige.

Radioaktivt jod

Behandling med radioaktiv jod förstör sköldkörteln. Effekten kommer gradvis. Ibland räcker inte en behandling utan man kan behöva två. Vid autoimmun hypertyreos ska man räkna med att behöva ta sköldkörtelhormon resten av livet efter radiojodbehandling eftersom man då istället får hypotyreos (underskott av sköldkörtelhormon). Vid toxisk knölstruma kan ibland bara knölarna förstöras av det radioaktiva jodet och resten av sköldkörteln kan återuppta funktionen.

Operation

Operation vid hypertyreos betyder att hela eller delar av sköldkörteln opereras bort för att minska hormonproduktionen. Risker med operation är att man kan skada bisköldkörtlarna (som reglerar den viktiga kalcium-balansen i kroppen) eller att man kan bli hes om man skadar nerver i halsen.

Betablockerare

Ibland får man symtomlindrande behandling med betablockerare mot hjärtklappningen. Sådan behandling påverkar inte grundorsaken till de höjda hormonnivåerna.

Bli frisk från hypertyreos

Det går att bli friskförklarad från hypertyreos. Det är relativt vanligt för patienter med Graves. Under behandlingen med läkemedel kan nivåerna av TRAK minska och när man efter en tid tar bort medicineringen är det en viss andel som sedan inte får tillbaka symtomen. För andra kan nivåerna av antikroppar börja stiga igen även om de varit låga under behandling, det händer i ca 40 procent av fallen. 56,5 procent av alla med Graves kan friskförklaras enligt en svensk studie.

Vissa menar att när läkemedlen får kroppen att komma tillbaka till normala sköldkörtelnivåer så lugnar sig immunsystemet igen. Andra anser att det är läkemedlen i sig som ges vid Graves som direkt påverkar immunförsvaret. Samtidigt är det värt att hålla i minnet att alla de faktorer som från början utlöste sjukdomen, antagligen även kan göra att du återfaller. Till exempel har låga D-vitaminnivåer har visat sig vara kopplat till att återfalla i Graves. En pilotstudie visade även att de som fick tillskott av selen hade högre chans att tillfriskna.

Källor:
Long-term prognosis after medical treatment of Graves’ disease in a northern Swedish population 2000-2010.
Remission of Graves’ disease during anti-thyroid drug therapy. Time to reconsider the mechanism?
Serum 25-hydroxyvitamin D might be an independent prognostic factor for Graves disease recurrence. Effect of Selenium Supplementation on Recurrent Hyperthyroidism Caused by Graves’ Disease: A Prospective Pilot Study.