Hypertyreos – symtom

Symtomen vid hypertyreos är många och kan skilja sig från person till person.  Vanliga symtom är trötthet, hjärtklappning, viktminskning och värmeintolerans. Det är även väldigt vanligt med psykiska symtom som lättretlighet eller oro. När sjukdomen börjar kan den komma smygande och symtomen vara diffusa. Det gör att det kan vara svårt att skilja från vanlig stress.

Notera att en del symtom är likartade för hypertyreos och dess motsats hypotyreos.

Svettningar och värmekänsla
Trötthet och dålig sömn
Menstruationsrubbningar
Hjärtklappning, ökad puls, darrningar
Lös mage, viktnedgång (även om man äter som vanligt)
Nervositet, oro, depression och lätt för att gråta
Irritation och ilska
Muskelsvaghet

Ögonproblem – oftalmopati vid Graves sjukdom. Ögonen kan kännas irriterade, vara röda och grusiga samt upplevas stirriga. Dubbelseende kan förekomma.

Besök alltid läkare om du har symtom som kan tyda på att du har hypertyreos.

Kvarstående symtom efter hypertyreos

Det är inte ovanligt att ha kvarstående symtom även efter att hypertyreos behandlats och hormonvärdena är normala. Till exempel uppskattar forskare att upp till en tredjedel av alla kvinnor som haft Graves (en autoimmun form av hypertyreos och som också är den vanligaste) lider av symtom från hjärnan som problem med minnet, svårt att ”hålla många bollar i luften” och minskad förmåga att koncentrera sig.

Risk att utveckla hypotyreos

I vissa fall kan immunreaktionen vid Graves medföra att sköldkörtelvävnaden förstörs så pass mycket att det istället blir en underfunktion, eller låga sköldkörtelvärden. Det är vanligt att efter att ha haft Graves gradvis gå över till att ha Hashimotos eller hypotyreos. Forskare menar att dessa diagnoser är två sidor av samma mynt, delvis är det samma antikroppar som kan uppmätas även om TRAK dominerar vid Graves och antikroppar mot tyreoideaperoxidas (TPO) och tyreoglobulin (TG) vid Hashimotos. Forskning visar att ungefär 20 procent av alla med Graves senare får hypotyreos. De patienter som opererar eller strålar bort sköldkörteln får också hypotyreos då deras kropp inte längre producerar något sköldkörtelhormon. 

Ökad risk för andra sjukdomar

Det finns också en ökad risk för personer med Graves att få andra autoimmuna sjukdomar. Ungefär 10 procent av alla med Graves har också en annan autoimmun diagnos. Det finns de som hävdar att alla med Graves borde screenas för celiaki (glutenintolerans).

Även långt efter att man fått normala hormonvärden finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. En studie visade att 20 år efter operation av sköldkörteln på grund av hypertyreos, fanns en ökad risk för hypertension, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

Källor:
What´s wrong with me?

Hypertyreos hos 1177 

Sköldkörtelsjukdom sätter spår i hjärnan

The mechanism of spontaneous hypothyroidism in patients with Graves’ disease after antithyroid drug treatment.

Prevalence and relative risk of other autoimmune diseases in subjects with autoimmune thyroid disease. 

Hyperthyroidism is associated with hypertension, coronary artery disease and heart failure, even 20 years after treatment with thyroid surgery