Är du en av dem som får mer hypo-symtom på vintern?

Har du mått sämre under en period nu när det blivit mörkare och kallare, och det var likadant förra året vid den här tiden? Enligt läkare med goda kunskaper om hypotyreos är det inte ovanligt att man kan behöva justera upp dosen något litet under den kalla och mörka årstiden, medan man kan klara sig på en något lägre dos under den varmare och ljusare årstiden.

Möjligtvis är det så att det går åt mer energi att hålla igång kroppen när det är kallare? Att dosen kan behöva justeras något litet beroende på årstid, bekräftas av några mindre, äldre studier på området. Tyvärr har ingen funnit detta tillräckligt intressant att forska vidare på, så vi får hålla till godo med forskning från 1982, publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism: Seasonal variation of serum thyrotropin concentration and thyrotropin response to thyrotropin-releasing hormone in patients with primary hypothyroidism on constant replacement dosage of thyroxine samt från 1984, publicerad i Metabolism: Is it necessary to adjust the replacement dose of thyroid hormone to the season in patients with hypothyroidism?

Tala i första hand med din läkare om du känner igen dig.