Hypotyreos – vem drabbas och varför?

2021 behandlades 480 000 personer i Sverige med levotyroxin (Euthyrox, Levaxin) för hypotyreos, varav 82 % var kvinnor. Hypotyreos kan bero på flera saker. Att förstå den bakomliggande orsaken är avgörande för att kunna individanpassa och optimera behandlingen.

Folksjukdom

Hypotyreos är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Risken att drabbas ökar med ålder, om man är kvinna eller har en nära släkting som är drabbad. Under 2021 behandlades 7,6 % av kvinnorna och 1,7 % av männen i Sverige med sköldkörtelhormon. Bland kvinnor över 20 år var andelen 9,7 %. Den snabbaste ökningen av hypotyreos sker bland yngre kvinnor (20-40 år), där en fördubbling av antalet behandlade sågs mellan åren 2006-2020.

Autoimmun sköldkörtelinflammation

I Sverige och övriga västvärlden är autoimmun sköldkörtelinflammation  (Hashimotos tyreoidit) den vanligaste orsaken till hypotyreos. Med autoimmun menas att kroppens immunförsvar av oklar anledning angriper kroppens egna vävnader. Diagnosen är ärftlig och bekräftas genom förekomst av antikroppar mot tyreoideaperoxidas (TPO-ak) och/ eller tyreoglobulin (TG-ak). Även antikroppar, av blockerande typ mot TSH-receptorn (TRAK), kan förekomma. Inflammationen leder till att delar av eller hela sköldkörteln långsamt förstörs och kräver oftast livslång behandling med sköldkörtelhormon.

Näringsbrister

Utan tillräcklig tillförsel av jod från mat och dryck kan inte sköldkörteln bilda normala mängder sköldkörtelhormon. Sett över hela världen är jodbrist den vanligaste orsaken till hypotyreos – men inte i västvärlden, se ovan. För högt jodintag kan också leda till hypotyreos och har även visat sig kunna förvärra den autoimmuna varianten av sjukdomen. Järn och selen är också viktiga för sköldkörtelfunktionen.

Medicinsk behandling

Annan vanlig orsak är tidigare behandling med radioaktivt jod mot hypertyreos, operation för att behandla hypertyreos eller sköldkörtelcancer eller extern strålning mot halsen. Hypotyreos kan även orsakas av läkemedel till exempel tyreostatika (mot hypertyreos), amiodaron, litium, interferon och tyrosinkinashämmare.

Medfödd hypotyreos

Medfödd brist på sköldkörtelhormon, så kallad kongenital hypotyreos, är en ovanlig sjukdom som drabbar ungefär ett av tretusen nyfödda barn. Den vanligaste orsaken är att barnet helt saknar eller har en ofullständigt utvecklad sköldkörtel. I sällsynta fall är orsaken fel i själva bildandet av sköldkörtelhormon. Alla nyfödda barn i Sverige screenas sedan i början av 1980-talet för kongenital hypotyreos.

Central hypotyreos

Till skillnad mot primär hypotyreos, där felet finns i sköldkörteln, innebär central hypotyreos att felet sitter i hypotalamus och/eller hypofysen på grund av till exempel hjärnskada (trauma) eller hypofystumör, som oftast är godartad. Central hypotyreos kan även orsakas av vissa läkemedel.

Sköldkörtelhormonresistens

Sköldkörtelhormonresistens innebär en minskad känslighet för sköldkörtelhormon och kan bero på flera olika saker. Refetoffs syndrom, är ett sällsynt ärftligt tillstånd som orsakas av mutationer i en variant av sköldkörtelhormonreceptorn (TR-beta), vilket gör att T3 inte kan binda till receptorn och ge effekt. En annan typ av resistens kan orsakas av sällsynta mutationer i transportproteiner (MCT8) som leder till att mindre mängder sköldkörtelhormon når in i cellerna.

Tips! Sök på ”hypotyreos” i vår sökmotor för att hitta fler texter om hypotyreos, utöver dem du ser i menyn.

Källor: Socialstyrelsen, Läkemedelsboken, Medibas, Region Halland Terapirekommendationer, 1177.se

Senast uppdaterad: 2 april 2022