Hypotyreos – symtom

Symtomen kommer ofta smygande under en längre tid och kan skilja sig åt från person till person. Eftersom varje cell i hela kroppen är beroende av sköldkörtelhormon kan symtomen vara många och komma från flera olika organ.

Exempel på tidiga symtom kan vara

 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Frusenhet
 • Allmän känsla av att något är fel i kroppen

Andra vanliga symtom kan vara

 • Initiativlöshet
 • Försämrat minne,
 • Hjärndimma
 • Oro, ångest, ibland ökad irritabilitet
 • Frusenhet, köldintolerans
 • Sänkt kroppstemperatur
 • Låg puls
 • Torr, blek och kall hud
 • Spröda och tunna naglar
 • Ont i leder och muskler
 • Långsam hälsenereflex
 • Muskelsvaghet
 • Långsam i rörelse, tanke och tal
 • Ödem, svullnad – ofta kring ögonen
 • Viktökning, ofta lätt
 • Förstoppning
 • Koagulationsrubbningar
 • Domningar och stickningar
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Menstruationsrubbningar
 • Håravfall
 • Heshet
 • Nedsatt hörsel
 • Svårighet att bli gravid
 • Gradivitetskomplikationer, missfall
 • Förhöjda blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Anemi (blodbrist)

Symtomen gör att patienten kan uppfattas som personlighetsförändrad.

Symtomen kan vara atypiska hos äldre patienter och demenssymtom kan förekomma.

Hos barn och ungdomar kan utebliven eller dålig tillväxt vara det mest framträdande symtomet.

Hypotyreos kan ibland medföra att du får förstorad sköldkörtel, så kallad struma.

Källor: 1177.se, Karolinska Institutet, Region Halland 


Generella

 • Trötthet
 • Minskad arbetsförmåga
 • Sänkt kroppstemperatur
 • Sömnstörningar och ökat sömnbehov
 • Svårt att tappa vikt
 • Känsla av utmattning
 • Förlängd återhämtning
 • Frusenhet/köldintolerans
 • Allmän tröghet
 • Viktökning, ofta lätt
 • Sömnstörningar, dålig sömnkvalitet
 • Ökat sömnbehov

Kognitiva funktioner

 • Initiativlöshet
 • Nedstämdhet
 • Försämrad minnesförmåga
 • Tanketröghet
 • Långsamt tal
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Ångest och oro
 • Irritabilitet
 • Demens
 • Desorientering

Muskler och leder

 • Ledvärk (atralgi)
 • Muskelvärk (myalgi)
 • Muskelstelhet
 • Muskelsvaghet
 • Muskelkramper

 Hud, naglar och hår

 • Torr hud
 • Blek, glåmig hud
 • Kall hud
 • Grov hud
 • Spröda och tunna naglar
 • Minskad svettning
 • Torrt, risigt hår
 • Håravfall, särskild yttre halvan av ögonbrynen
 • Svullnad (myxödem) över händer, överarmar och i ansiktet, särskilt kring ögonen

Genitalia

 • Oregelbunden menstruation
 • Utebliven menstruation
 • Kraftiga menstruationsblödningar
 • Infertilitet
 • Missfall
 • Graviditetskomplikationer
 • Nedsatt sexlust
 • Erektionsproblem
 • Fördröjd ejakulation

Hjärta och kärl

 • Återförfettning/åderförkalkning
 • Förhöjda kolesterolvärden (total och LDL)
 • Förhöjda triglycerider
 • Låg puls (bradykardi)
 • EKG sinusbradykardi low voltage
 • Högt blodtryck
 • Hjärtsvikt

Nervsystemet

 • Perifer neuropati (domningar, stickningar, nedsatt känsel i fötterna)
 • Kompressionsneuropati (karpaltunnelsyndrom)
 • Yrsel
 • Svimningskänsla
 • Långsamma senreflexer
 • Försämrad koordination (ataxi)

Matsmältning

 • Aptitlöshet
 • Förstoppning
 • Malabsorption

Lever och njurar

 • Nedsatt njurfunktion
 • Förhöjda leverenzymer (ALAT, ASAT)

Blod

 • Blodbrist (anemi)
 • Sämre koagulation med ökad blödningsrisk

Öron, näsa och hals

 • Hes och mörkare röst
 • Öronsusningar (tinnitus)
 • Nedsatt hörsel

Övrigt

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • Hyponatremi
 • Stegring av prolaktin

Att skriva ut och fylla i för egen hand och tillsammans med, eller åtminstone visa för din läkare.

Hypotyreosnyckeln – Klicka här!