Hypotyreos – vem drabbas och varför?

Primär hypotyreos är en folksjukdom som drabbar 3-5 % av befolkningen i alla åldrar. Risken att drabbas ökar med ålder, om man är kvinna eller har en nära släkting som är drabbad. 2019 behandlades 472 000 personer i Sverige med levotyroxin (Euthyrox, Levaxin) för hypotyreos, varav 82 % var kvinnor. Den snabbaste ökningen av hypotyreos sker bland yngre kvinnor (20-40 år), där en fördubbling av antalet behandlade sågs mellan åren 2006-2017. Hypotyreos kan bero på flera saker. Att förstå den bakomliggande orsaken är avgörande för att kunna individanpassa och optimera behandlingen.

Autoimmunitet

I Sverige och västvärlden anses de flesta fallen av hypotyreos orsakas av autoimmun sjukdom, som ofta kallas för Hashimotos sjukdom eller bara Hashimotos. En autoimmun sjukdom är när immunförsvaret inte fungerar som det ska och börjar attackera kroppens organ som om de inte hörde till kroppen. När immunförsvaret attackerar sköldkörteln förstörs denna och kan inte fungera optimalt. Det är ofta ärfligt. Autoimmun hypotyreos gör ibland att sköldkörteln förstoras (Hashimotos tyreoidit) för att sedan skrumpna ihop (atrofi). Ibland verkar sköldkörteln skrumpna ihop utan att ha gått igenom fasen där den förstorats först (Ords tyreoidit) – forskarna är osäkra på hur det hänger ihop.

Jodbrist

Sköldkörtelhormon-molekylerna består till stor del av jod, och sköldkörteln kan därför inte jobba som den ska utan jod. Jodbrist gör att sköldkörteln förstoras och i extremfall får man en bollformad utväxt på halsen. Jodbrist anses vara den största orsaken till hypotyreos om man tittar på alla fall i världen, men inte i västvärlden.

Effekt av medicinsk behandling

Sköldkörteln kan också ha förstörts genom vissa mediciner eller medicinska ingrepp, som t ex operation för att behandla sköldkörtelcancer eller hypertyreos (för mycket sköldkörtelhormon), eller radiojodbehandling mot hypertyreos.

Fel i hormonsystemet

Förutom ovan beskrivna orsaker som gör att sköldkörteln inte fungerar (”primär hypotyreos”) kan saker gå fel varsomhelst i det komplicerade sköldkörtelhormonsystemet. Exempelvis kan hypofysen missa att skicka ut TSH (”sekundär hypotyreos”) som en signal till sköldkörteln att producera sköldkörtelhormon, eller så kan hypotalamus missa att skicka ut hormonet TRH (”tertiär hypotyreos”) som en signal till hypofysen att producera TSH. Kroppens celler och receptorer för de involverande hormonerna kan också ha defekter – ibland ärftliga sådana.

Tips! Sök på ”hypotyreos” i vår sökmotor för att hitta fler texter om hypotyreos, utöver dem du ser i menyn.