Nyupptäckt hjärnpåverkan vid giftstruma

Hjärnan är mer påverkad vid giftstruma än vad som hittills varit känt, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det handlar om volymförändringar i centrala delar av hjärnan. Fynden beskrivs som ett viktigt steg framåt för en utsatt grupp patienter. Läs mer om Mats Holmberg och Helena Filipsson Nyström, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet […]

Läs mer

D-vitamintillskott minskar antikroppar vid hypotyreos

Brist på D-vitamin är vanligt vid sköldkörtelsjukdom. En nyligen gjord genomgång av flera studier bekräftar att tillskott av vitaminet kan minska nivåer av antikroppar mot sköldkörteln.   Studiens tre viktigaste resultat:  Tillskott med D-vitamin 1000 till 5000 IE per dag kan minska immunförsvarets produktion av antikroppar riktade mot sköldkörteln  Enbart tillskott 3 månader eller mer hade […]

Läs mer

Mats Lekander: Kan negativa livshändelser orsaka sköldkörtelsjukdom?

Många av oss med sköldkörtelsjukdom har varit med om en negativ livshändelse strax innan sköldkörtelsjukdom bryter ut. Det vara död av en nära anhörig, en olycka eller annan svår stress. Hänger immunförsvaret och känslor ihop?  De vanligaste sköldkörtelsjukdomarna är autoimmuna fast alla patienter kanske inte fått veta det när de får diagnosen. Autoimmun betyder att […]

Läs mer

Läkemedlen som påverkar sköldkörteln

Låga sköldkörtelvärden kan ha många orsaker. En av dem är att läkemedel du står på förändrar nivån av det hormon som stimulerar sköldkörteln, TSH. Här får du en lista med läkemedel som visat sig ha den effekten. Misstänker du att ett läkemedel du tar påverkar sköldkörteln är det bra att ta upp det till diskussion […]

Läs mer

Kan fasta vara negativt för dig med sköldkörtelproblem?

Fasta diskuteras ofta som en mirakelkur men i själva verket finns det tillfällen när det inte passar att fasta. Här får du veta mer om hur fasta påverkar sköldkörteln.  Fasta betyder traditionellt att man avstår från att äta under en kortare tidsperiod (Patterson m.fl., 2015). Periodisk fasta är inget nytt och fasta har evolutionärt sett […]

Läs mer

Problem med magen? Det kan hänga ihop med sköldkörteln

Många med sköldkörtelsjukdomar har besvärande symptom från magen, och ofta börjar sköldkörtelsjukdom i mag-tarmkanalen där ca. 70-80% av kroppens samlade immunförsvar finns. Problem i tarmen kan hindra absorption av näringsämnen som är viktiga för sköldkörtelns funktion och produktion.  Hypotyreos och Hashimotos kan ligga till grund för låg magsyra (hypoaklorhydri) eller brist på saltsyra i magsäcken […]

Läs mer

DN Debatt: ”En halv miljon svenskar får vård utifrån osäker metod”

En halv miljon svenskar med sköldkörtelsjukdom får diagnos och behandlas utifrån en osäker metod, trots att forskningen länge pekat på brister. Nu behövs ett nationellt vårdprogram baserat på aktuell kunskap. I dag skriver Sköldkörtelförbundet tillsammans med ledande endokrinologer på DN Debatt. Det huvudsakliga sättet att diagnostisera och följa upp sköldkörtelsjukdom inom hälso- och sjukvården är […]

Läs mer